Työttömyysturvasanasto

Soviteltu päiväraha

Työttömyyskassa voi maksaa soviteltua päivärahaa, jos hakijalla on sivutoimista yritystoimintaa, hän on työssä osa-aikaisesti tai hän on kokoaikatyössä enintään kaksi viikkoa.

Soviteltua päivärahaa voidaan maksaa tietyin edellytyksin. Nämä edellytykset voi tarkistaa kohdasta yleistä sovitellusta päivärahasta. Soviteltu päiväraha lasketaan siten, että puolet ennakonpidätyksen alaisesta palkasta vähentää hakijan täyttä päivärahaa kuukauden ajalle.

1.1.2014 alkaen sovitellussa ansiopäivärahassa on suojaosuus, mikä tarkoittaa sitä, että vasta suojaosan ylittävältä osalta sovittelujaksolla ansaitut tulot alkavat vähentää muutoin maksettavaa ansiopäivärahaa.

Suojaosan määrä on:

  • 300 euroa kuukauden sovittelujakson aikana;
  • 300 euroa käytettäessä laskennallista tuloa erityisessä sovittelujaksossa;
  • 279 euroa neljän peräkkäisen kalenteriviikon sovittelujakson aikana.
  • Esimerkiksi jos bruttoansio on 756 €, pienentää tulo ansiopäivärahaa seuraavasti:
  • 756 € - 300 € (suojaosuus) = (suojaosan ylittävä palkka) x 50 % = 456 € x 50 % = 228 €
  • 228 € : 21,5 = 10,6 €.

Soviteltu päiväraha ja 500 päivän "laskuri"

500 päivän enimmäisaika kuluu soviteltua päivärahaa saavalla jäsenellä siten, että kassan maksama soviteltu päiväraha (brutto) jaetaan jäsenen täysimääräisellä ansiopäivärahalla. Näin saadaan 500 päivän enimmäismäärään kertyvien päivien lukumäärä maksettavalta ajalta. Jos kassan maksama brutto on 500 euroa kuukaudessa ja hakijan täysimääräinen ansiopäiväraha on 50 euroa kuukaudessa, 500 päivän enimmäisaika hidastuu noin puolella eli 500 päivän enimmäisaika kuluu noin 10:llä päivällä kuukaudessa.