Sähköinen asiointi nopeuttaa

Voit täyttää ja lähettää ansiopäivärahan ensihakemuksen ja jatkohakemuksen sähköisen asioinnin kautta. Hakemus tulee nopeammin käsittelyyn, koska postin kulkuun, postin avaamiseen ja liiteasiakirjojen skannaamiseen liittyvät vaiheet jäävät pois.

Päivärahahakemuksen tulee olla työttömyyskassassa kolmen kuukauden kuluessa siitä ajankohdasta, josta lukien päivärahaa haetaan. Työnhaku on pidettävä voimassa työ- ja elinkeinotoimiston määräämällä tavalla.

Hakemuksen voit laittaa kassaan aikaisintaan hakujakson täyttymistä seuraavana päivänä. Esimerkiksi jos haet päivärahaa ajalta 1.1.2014 - 31.1.2014, voita lähettää hakemuksen kassaan aikaisintaan 1.2.2014.