Uutinen

Verotuspäätös 2017 työttömyyskassalle Verotuspäätös 2017 työttömyyskassalle

Yritystoimintaa harjoittavan työttömyyspäivärahan hakijan tulee toimittaa verotuspäätös työttömyyskassalle

Vuoden 2017 verotus valmistuu lokakuun loppuun mennessä.

Työttömyyskassa käyttää 1.11.2018 alkaen yritystoiminnan tulojen selvittämiseksi vuoden 2017 verotuspäätöstä.

Mikäli omistat maa- tai metsätilan ja olet työttömyyspäivärahan hakijana, toimita työttömyyskassalle henkilökohtainen, vahvistettu verotuspäätös vuodelta 2017 erittelyosineen kun haet ansiopäivärahaa 1.11.2018 lukien.

Mikäli harjoitat yritystoimintaa - olet osakkaana ja/tai hallituksen jäsenenä yrityksessä, toimit itsenäisenä yrittäjänä tai ammatinharjoittajan tai olet jäsenenä osuuskunnassa, toimita myös henkilökohtainen, vahvistettu verotuspäätös vuodelta 2017 erittelyosineen kun haet ansiopäivärahaa 1.11.2018 lukien.

Työttömyyskassa lähettää myös kirjeen niille päivärahan hakijoille, jolla on ollut tänä vuonna ollut sivutoimista yritystoimintaa.

Uutinen julkaistu: 12.10.2018