Uutinen

Työttömyyskassa seuraa aktiivisuutta Työttömyyskassa seuraa aktiivisuutta

Työttömyysturvaan tuli aktiivimalli, liikkuvuusavustus laajeni.

Työttömyysetuutta vuoden alussa saaneilla henkilöillä 65 maksupäivän tarkastelujakso alkaa 1.1.2018. Tämän jälkeen tarkastelujaksot alkavat sitä mukaan, kun työtön alkaa saada työttömyyspäivärahaa.
Mikäli työnhakija ei täytä aktiivisuusedellytystä, hänen työttömyysetuutensa tasoa leikataan 4,65 prosenttia seuraavan 65 maksupäivän eli noin kolmen kuukauden ajan.

Aktiivisuuden seuranta tarkoittaa sitä, että työttömän työnhakijan on täytettävä 65 maksupäivän tarkastelujakson aikana aktiivisuusedellytys, jotta hänelle voidaan maksaa etuutta täysimääräisenä tarkastelujaksoa seuraavat 65 maksupäivää.
Aktiivisuusedellytys täyttyy jos 65 maksupäivän aikana:
   On ollut työssä yhteensä 18 tuntia. Tehdyt työtunnit voivat sijoittua tarkastelujaksolle mihin kohtaan tahansa. Esimerkiksi niin, että työtä tehdään jakson ensimmäisellä ja viimeisellä viikolla. Tai niin että työtä tehdään jokaisella viikolla.
   Ansaitsee yritystoiminnassa yhteensä vähintään 241 euroa.
   On yhteensä viisi päivää työllistymistä edistävässä palvelussa tai viisi päivää muussa työvoimaviranomaisen järjestämässä työllistymisedellytyksiä parantavassa palvelussa tai toiminnassa tai
   viisi päivää muussa työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavassa rekrytointia tukevassa toiminnassa, jonka ajalta maksetaan työttömyysetuutta.
Yhdistelmiä edellä mainituista aktiivisuuden osoittamisen tavoista ei voida laskea yhteen. Aktiivisuusedellytys on täytettävä esimerkiksi joko tekemällä työtä tai osallistumalla työllistymistä edistäviin palveluihin, ei sekä että.

Jos aktiivisuusedellytyksen katsotaan täyttyneen, etuus maksetaan seuraavalta 65 maksupäivältä täytenä.
Seuraava 65 maksupäivän tarkastelujakso alkaa edellisen jakson päättyessä. Joissain tilanteissa esimerkiksi työssäoloehdon täyttyessä tai yli 2 viikkoa kestäneen kokoaikatyön jälkeen, tarkastelujakso alkaa alusta.
Aktiivisuutta ei seurata, jos työnhakija
- on hakenut työkyvyttömyyseläkettä ja odottaa sitä koskevaa päätöstä,
- työskentelee omais- tai perhehoitajana,
- saa työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä etuutta

Lomautustilanne

Kokoaikaisesti lomautetun aktiivisuutta seurataan 65. maksupäivästä alkaen. Eli ensimmäisen 64 maksupäivän aikana aktiivisuutta ei seurata.

Omavastuuaika lyheni

Omavastuuaika on aiemman 7 päivän sijasta 5 päivää niillä, joiden omavastuuaika alkoi 1.1.2018 tai sen jälkeen.

Liikkuvuusavustus laajeni

Liikkuvuusavustus laajeni työhön liittyvään koulutukseen ja myös alle 18 työtunnin osa-aikatyöhön. Osa-aikatyöhön liikkuvuusavustusta maksetaan tehdyiltä työpäiviltä. Liikkuvuusavustusta ei voi saada enimmäiskestoa pidemmältä ajanjaksolta, vaikka etuutta maksettaisiin vain yksittäisiltä päiviltä.
Liikkuvuusavustukseen maksetaan lapsikorotusta. Lisäksi liikkuvuusavustukseen voi saada korotusosaa, jos työ- tai koulutuspaikka sijaitsee yli 200 kilometrin päässä asuinpaikasta tai muuttoa edeltävästä asuinpaikasta. Korotusosa on 4,74 euroa päivässä.
Liikkuvuusavustuksen maksaminen edellyttää, että edestakainen työmatka tai koulutukseen liittyvä matka on kokoaikatyössä yli kolme tuntia päivässä ja osa-aikatyössä yli kaksi tuntia päivässä.
Lisäksi edellytetään, että hakijalla on oikeus työttömyysetuuteen juuri ennen työn tai koulutuksen aloittamista. Työn tulee kestää vähintään kaksi kuukautta.
Liikkuvuusavustusta tulee hakea työttömyyskassasta kolmen kuukauden kuluessa työn tai koulutuksen alkamisesta. Jos olet saanut työttömyysetuutta ennen työn alkamista Kelasta, hae myös liikkuvuusavustusta Kelasta. Liikkuvuusavustushakemuslomakkeen saat osoitteesta www.tyj.fi > lomakkeet.

Työttömänä aloitettu yritystoiminta

Jos aloitat yritystoiminnan 1.1.2018 jälkeen työttömänä ollessasi, yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta ei arvioida neljän ensimmäisen kuukauden aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että työnhakija voisi saada työttömyysetuutta neljän kuukauden ajan yritystoiminnan estämättä. Jos hakijalla on tuloa yritystoiminnasta, niin se otetaan huomioon työttömyysetuutta maksettaessa soviteltavana tulona.
Kun yritystoiminnan alkamisesta on kulunut neljä kuukautta, työ- ja elinkeinotoimisto tutkii yrittäjyyden pää- ja sivutoimisuuden. Jos yritystoiminta katsotaan päätoimiseksi, niin työttömyysetuuden maksaminen päättyy.

Ansiopäivärahan taso 2018

Ansiopäivärahan tasoon ei tullut muutoksia vuoden vaihtuessa. Peruspäiväraha sekä lapsikorotukset säilyvät ennallaan. Peruspäiväraha on 32,40 euroa. Lapsikorotukset ovat 5,23 euroa yhdestä lapsesta, 7,68 euroa kahdesta lapsesta ja 9,90 euroa kolmesta tai useammasta lapsesta.
Voit laskea arvion ansiopäivärahasta päivärahalaskurin avulla, jonka löydät osoitteesta www.tyj.fi, kohdasta ansiopäiväraha>päivärahalaskuri.

Uutinen julkaistu: 05.02.2018