Uutinen

Suoja 58 vuotta täyttäneille Suoja 58 vuotta täyttäneille

Eläkeuudistus vaikuttaa myös työttömyysturvaan.

Eläkeuudistuksesta tehdyn sopimuksen mukaan ansiopäivärahan taso suojataan 58 vuotta täyttäneillä. Kun 58 vuotta täyttänyt henkilö työllistyy ja täyttää uuden työssäoloehdon, ansiopäivärahan tasoa ei määritellä uudelleen, jos uusi ansiopäiväraha olisi uudelleen laskettaessa aiempaa pienempi.
Työmarkkinapuolten kesken laaditun sopimuksen mukaan suoja saatetaan voimaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 1.7.2015.

Lisäpäiväoikeus ei toistaiseksi muutu

Ikääntyneille pitkäaikaistyöttömille voidaan maksaa ansiopäivärahaa lisäpäivinä sen kalenterikuukauden loppuun, jona henkilö täyttää 65 vuotta. Lisäpäiväoikeutta koskeviin ikärajoihin ei tehty eläkeuudistuksen yhteydessä muutoksia. Muutostarve arvioidaan kuitenkin uudelleen viimeistään vuonna 2019.

Lisäpäiväoikeus

Henkilölle voidaan maksaa enimmäisajan estämättä ansiopäivärahaa sen kuukauden loppuun, jona hän täyttää 65 vuotta, jos hän on syntynyt:
- vuosina 1950 – 1954 ja jos hän on täyttänyt 59 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä,
- vuosina 1955 – 1956 ja jos hän on täyttänyt 60 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä,
- vuonna 1957 tai sen jälkeen ja täyttänyt 61 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä.

Ennen vuotta 1958 syntynyt lisäpäiviä saava henkilö voi siirtyä vanhuuseläkkeelle jo 62-vuotiaana ilman varhennusvähennystä.

Uutinen julkaistu: 03.11.2014