Uutinen

Liikkuvuusavustus Liikkuvuusavustus

Hae liikkuvuusavustusta ennen työsuhteen alkamista.

Liikkuvuusavustuksen hakeminen

Liikkuvuusavustusta haetaan työttömyyskassalta tai Kelasta riippuen siitä, kumpi avustuksen maksaa.
Jos saat ansiopäivärahaa, hae liikkuvuusavustusta työttömyyskassasta. Jos saat peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea, hae liikkuvuusavustusta Kelasta.
Huomaathan, että hakemuksen tulee olla liikkuvuusavustuksen maksajalla, työttömyyskassalla tai Kelassa, ennen työn alkamista.

Oikeus liikkuvuusavustukseen

Liikkuvuusavustuksen maksaminen edellyttää, että sinulla on oikeus työttömyysetuuteen juuri ennen työn aloittamista ja että haet liikkuvuusavustusta ennen työn alkua. Työn alkaessa edestakainen työmatka-aikasi tulee kokoaikatyössä olla yli 3 tuntia päivässä ja osa-aikatyössä yli 2 tuntia päivässä. Työajan pitää olla vähintään 18 tuntia viikossa ja työn on kestettävä vähintään 2 kuukautta.

Liikkuvuusavustusta voidaan myöntää, jos olet työsuhteen alkaessa oikeutettu täyteen, vähennettyyn tai soviteltuun työttömyysetuuteen. Työttömyysetuuteen oikeutettuna pidetään henkilöä, joka tosiasiassa saa työttömyysetuutta tai henkilöä, jolle ei makseta työttömyysetuutta, mutta meneillään on korvaukseton määräaika (ns. karenssi), alle 25-vuotiasta koskeva ammatilliseen koulutukseen liittyvä rajoite, työssäolovelvoite tai ansiopäivärahan omavastuuaika.

Liikkuvuusavustusta ei voida myöntää, jos työttömyysetuusoikeus puuttuu jostain muusta kuin edellä mainituista syistä. Esimerkiksi, jos saat etuutta, joka estää työttömyysetuuden maksamisen, sinulle ei voida maksaa liikkuvuusavustusta. Myös edellisen työsuhteen päättymiseen liittyvä taloudellisen etuuden jaksotusaika, jos se ajoittuu uuden työn alkuun, estää liikkuvuusavustuksen saamisen.


Liikkuvuusavustuksen maksaminen

Liikkuvuusavustus maksetaan jälkikäteen siten, että ensimmäinen maksukausi on 2 viikkoa ja kukin seuraava kausi 4 viikkoa. Liikkuvuusavustus on peruspäivärahan (32,40 e vuonna 2017) suuruinen ja sitä maksetaan enintään 5 päivältä viikossa.

Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa 30 päivän, 45 päivän tai 60 päivän ajan riippuen vastaanotetun työn kestosta. Liikkuvuusavustuksen kestoa arvioidaan työsuhteen alkamisajankohtana työsopimuksen perusteella. Myöhemmillä muutoksilla työsuhteen kestoon ei ole avustusoikeutta pidentävää vaikutusta.

Jos työsuhde kestää 2 kuukautta, voidaan avustusta maksaa 30 päivän ajan. Jos työsuhde kestää 3 kuukautta, voidaan avustusta maksaa 45 päivän ajan. Vähintään 4 kuukautta kestävä työsuhde oikeuttaa avustuksen maksamiseen 60 päivän ajan.

Hakemuslomake

Hakemuslomakkeen löydät osoitteesta www.tyj.fi.

Liitteeksi hakemukseen tarvitaan kopio työsopimuksesta. Jos et ole saanut työsopimusta ennen työsuhteen alkamista, toimita liite työttömyyskassaan myöhemmin.

Muutosilmoitus

Ilmoita työttömyyskassalle heti, jos työsuhde, jonka perusteella olet hakenut liikkuvuusavustusta, päättyy tai jos työnteko keskeytyy. Ilmoitusvelvollisuus koskee aikaa, jolta liikkuvuusavustusta maksetaan. Muutos ilmoitetaan liikkuvuusavustushakemuksella.

Muista hakea liikkuvuusavustusta työttömyyskassasta tai Kelasta ennen työn alkamista. Avustusta ei voi hakea enää työ alettua.

Uutinen julkaistu: 13.04.2017