Uutinen

Isoimpien päivärahojen taso laskee Isoimpien päivärahojen taso laskee

Suurimpien ansiopäivärahojen taso laskee vuodenvaihteesta alkaen.

Hallitus on antanut esityksen työttömyysturvalain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ansiopäivärahan laskentasääntöä siten, että ansiopäiväraha laskisi yli 3115 euroa ansaitsevien ja korotettua ansiopäivärahaa saavien kohdalla.

Esityksen tavoitteena on säästää 50 miljoonaa euroa valtion työttömyyspäivärahamenoista siten, että säästöt kohdistuisivat korkeampia työttömyyspäivärahoja saaviin.

Muutos vaikuttaisi niiden henkilöiden ansiopäivärahaan, joiden työssäoloehto täyttyy 1.1.2015 tai sen jälkeen ja joiden ansiopäiväraha lasketaan tämän vuoksi ensimmäistä kertaa tai uudelleen.

Esityksen mukaan ansiopäivärahan taitekohtaa alennettaisiin. Nykyinen taitekohta on yhtä suuri, kuin 105-kertainen peruspäiväraha (3 443 euroa vuonna 2015). Uusi taitekohta olisi 95-kertaisen peruspäivärahan suuruinen (3 115 euroa vuonna 2015).

Taitekohta alenee

Ansiopäivärahan taitekohdalla tarkoitetaan sitä palkkasummaa, jonka ylittävä osa kerryttää ansiopäivärahaa pienemmällä korvausprosentilla.
Ansio-osa on 45 prosenttia päiväpalkan ja peruspäivärahan erotuksesta. Kun palkka kuukaudessa on suurempi kuin 105-kertainen peruspäiväraha, ansio-osa on tämän rajan ylittävältä päiväpalkan osalta 20 prosenttia. Uusi taitekohta olisi siis 95-kertainen peruspäiväraha.

Esimerkkejä muutoksen vaikutuksesta löydät Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilta.

Korotetun päivärahan korvausprosentti laskee

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa korotettuna pitkän työhistorian perusteella tai työllistymistä edistävän palvelun ajalta. Esityksen mukaan korotetun ansiopäivärahan korvausprosentti laskisi taitekohtaan asti 65 prosentista 58 prosenttiin ja taitekohdan ylittävältä osalta 37,5 prosentista 35 prosenttiin.

Esimerkkejä muutoksen vaikutuksesta löydät Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilta.

Uutinen julkaistu: 03.11.2014