Uutinen

Ensimmäisen päivärahahakemuksen liitteet Ensimmäisen päivärahahakemuksen liitteet

Toimita ensimmäisen ansiopäivärahahakemuksen liitteenä työttömyyskassalle:

 • Työnantajan tai palkanlaskijan allekirjoittama palkkatodistus vähintään 26 työttömyyttä edeltäneeltä työviikolta. Palkkatodistuksessa tulee näkyä ennakonpidätyksen alainen tulo ja siihen sisältyvät lomarahat ja lomakorvaukset eriteltyinä sekä palkattomat poissaoloajat ja kaikki sellaiset kalenteriviikot, jolloin työaika on ollut alle 18 tuntia.
 • Palkkatodistuslomake työttömyysetuutta varten löytyy osoitteesta www.tyj.fi
 • kopio työtodistuksesta
 • kopio irtisanomisilmoituksesta, jos työsuhde on päättynyt irtisanomiseen
 • kopio työsopimuksesta, mikäli työsuhde on ollut määräaikainen
 • kopion vuoden 2015 henkilökohtaisesta verotuspäätöksestäsi erittelyosineen, jos olet maa- tai metsätilan omistaja tai toimit yrittäjänä
 • kopio viimeisimmästä päätöksestä, mikäli saat jotain sosiaalietuutta, esim. kotihoidon tukea tai osatyökyvyttömyyseläkettä

Työttömyyskassa saa työvoimapoliittisen lausunnon suoraan työ- ja elinkeinotoimistosta, kun olet ilmoittautunut sinne työttömäksi työnhakijaksi. Työttömyyskassa saa myös palkkaverokortin verotiedot suoraan verottajalta. Jos olet hakenut muutosverokortin työttömyysetuutta varten verottajalta, tulee se toimittaa työttömyyskassalle.

Hakuohjeita:

Työttömyyspäivärahaa haetaan ja maksetaan kokonaan työttömälle neljän täyden kalenteriviikon jaksoissa (maanantaista sunnuntaihin) tai kalenterikuukausittain (kuun 1. päivästä kuun viimeiseen) takautuvasti jälkikäteen.

Merkitse jokaisen päivän kohdalle todellinen tilanne, oletko ollut työtön, työssä, sairas, opiskelu, työkokeilu tms. Jos olet ollut työssä, merkitse myös tekemäsi työtunnit ja lähetä hakemuksen mukana palkkalaskelma. Muista merkitä todellinen tilanne myös työllistämistä edistävissä toimenpiteissä esim. työvoimapoliittisen koulutuksen loma, sairaus tms.

Täytä hakemus huolellisesti ja ilmoita kaikista muutoksista välittömästi työ- ja elinkeinotoimistoon sekä työttömyyskassaan myös jatkohakemuksissa, esim.

 • osa-aikaisen / satunnaisen työsuhteen alkaminen
 • lastenhoidon tuki; myös puolison saamasta tuesta on ilmoitettava, puolison työllistyminen, opiskelu tms. olosuhdemuutos
 • aloitettu yritystoiminta
 • aloitettu / päättynyt opiskelu jne.

Jos lähetät paperihakemuksen postissa, tarkista, että olet päivännyt ja allekirjoittanut hakemuksesi. Hakemusta ei saa lähettää tai päivätä ennen hakujakson päättymistä. Hakemuksen tulee olla työttömyyskassassa viimeistään 3 kuukauden kuluessa siitä ajankohdasta, josta päivärahaa haetaan.

Sähköisen ansiopäivärahahakemuksen voit täyttää eAsiointipalvelussa Paperiliiton sivuilla osoitteessa www.paperiliitto.fi
Hakiessasi eAsioinnin kautta ansiopäivärahaa, valitse Haen ansiopäivärahaa -kohtaan: Työttömyyden tai lomautuksen ajalta.
Työttömyyden laji -kohtaan valitse: työtön. Selvitys ajalta -kohtaan tulee työtön.

Huomioithan, että hakemuksen voi laittaa työttömyyskassaan aikaisintaan hakujakson täyttymistä seuraavana päivänä. Esimerkiksi jos haet päivärahaa ajalta 17.10. - 13.11.2016, voit lähettää hakemuksen aikaisintaan maanantaina 14.11.2016.

Hakuohje eAsiointiin, jos omaehtoinen opiskelu:

Hakiessasi eAsioinnin kautta omaehtoisen opiskelun ajalta ansiopäivärahaa, valitse Haen ansiopäivärahaa -kohtaan: Koulutuksen tai muun työllistymistä edistävän palvelun ajalta. Selvitys ajalta -kohtaan valitse pudotusvalikosta omaehtoinen opiskelu. Oppilaitoksen ilmoittamien lomien ajalle valitaan: koulutuksen loma-aika.

Hakuohje eAsiointiin, jos työvoimakoulutus

Hakiessasi eAsioinnin kautta työvoimakoulutuksen ajalta ansiopäivärahaa, valitse Haen ansiopäivärahaa -kohtaan: Koulutuksen tai muun työllistymistä edistävän palvelun ajalta. Selvitys ajalta -kohtaan valitse pudotusvalikosta: työvoimakoulutus. Oppilaitoksen ilmoittamien lomien ajalle valitse: koulutuksen loma-aika.

VEROKORTTI 2017

Älä lähetä verottajan kotiin postittamaa verokorttia työttömyyskassaan,
koska se on tarkoitettu palkkatulojen ennakonpidätykseen.
Työttömyyskassa saa työttömyysetuuden ennakonpidätykseen tarvittavat verotiedot verottajalta suorasiirtona.

Vuoden 2017 verokortit tulevat voimaan 1.2.2017.

Suorasiirtona saatu ennakonpidätysprosentti on vähintään 25 prosenttia.

Mikäli haluat muuttaa verotustasi, pyydä verotoimistosta muutosverokortti etuutta (työttömyyspäivärahaa) varten. Verokortin voit tulostaa myös osoitteesta www.vero.fi.
Työttömyyskassa ei saa muutosverokorttia suorasiirtona, joten se tulee lähettää postitse.

Jos työttömyysetuuden saaja ei toimita työttömyyskassaan verokorttia, käyttää työttömyyskassa verottajalta saamiansa verotustietoja. Vero pidätetään vähintään 25 % suuruisena.

Jos työttömyysetuuden saaja toimittaa työttömyyskassaan etuutta varten annetun muutosverokortin, vero pidätetään muutosverokortin mukaan.

Jos työttömyysetuuden saaja toimittaa kassaan palkkaa varten annetun muutosverokortin, vero pidätetään muutosverokortin mukaan, kuitenkin vähintään 25 % suuruisena

Uutinen julkaistu: 06.02.2017