Uutinen

Eläkkeelle 62-vuotiaana Eläkkeelle 62-vuotiaana

Pitkäaikaistyötön saa vanhuuseläkkeen 62-vuotiaana.

Työttömyyskassa on maksanut toukokuussa 2018 työttömyyspäivärahaa 135 sellaiselle työttömälle, joilla olisi mahdollisuus jäädä vanhuuseläkkeelle. Vuoden 2018 loppuun mennessä täyttää 62 vuotta 100 sellaista päivärahan saajaa, joille maksetaan jo tällä hetkellä lisäpäiviä.

Aktiivimallin myötä on käynyt ilmi, että mahdollisuus jäädä eläkkeelle ei ole ollut kaikkien jäsentemme tiedossa. Työttömyyskassa ryhtyy kesän kuluessa ilmoittamaan tästä mahdollisuudesta työttömyyspäivärahan hakijalle myös kirjeitse.

Työtön voi tietyin edelletyksin jäädä vanhuuseläkkeelle jo 62-vuotiaana. Jos olet syntynyt 1957 tai aiemmin ja työttömyyskassa on maksanut/tulee maksamaan sinulle työttömyyspäivärahaa 500 päivää ja sen jälkeen lisäpäiviä, voit halutessasi jäädä eläkkeelle jo 62 vuoden iässä. Lisäpäiviä pitää olla maksettuna vähintään yksi. Kun vanhuuseläke myönnetään lisäpäivien perusteella, vanhuuseläkkeeseen ei tehdä varhennusvähennystä.

Eläke alkaa eläkkeen hakemista seuraavan kalenterikuukauden alusta. Eläkettä ei myönnetä takautuvasti. Työttömän oikeus vanhuuseläkkeeseen 62-vuotiaana poistuu vuonna 1958 tai sen jälkeen syntyneiltä.

Esimerkkejä:

Jos täytät 62 vuotta heinäkuussa 2018 ja haluat, että eläke alkaa elokuun alusta, tulee eläkehakemuksen olla työeläkelaitoksessa tai kelassa heinäkuun aikana.

Jos täytät 62 vuotta heinäkuussa 2018, mutta 500 työttömyyspäivärahaa täyttyy vasta syyskuussa, voit jäädä eläkkeelle aikaisintaan 1.10.2018.

Lisäpäivätodistus

Eläkehakemuksen liitteeksi sinun tulee pyytää työttömyyskassasta lisäpäivätodistus. Jos olet jo täyttänyt 62 vuotta, niin työttömyyskassa voi antaa lisäpäivätodistuksen vasta sen jälkeen, kun se on maksanut ensimmäisen lisäpäivän.

Jos olet jo lisäpäivillä, työttömyyskassa voi antaa lisäpäivätodistuksen sen jälkeen, kun se on maksanut ainakin yhden päivän päivärahaa siltä kuukaudelta, jona täytät 62 vuotta.

Mikäli aiot hakea eläkettä 1.8.2018 alkaen, työttömyyskassa voi antaa lisäpäivätodistuksen sen jälkeen kun sinulle on maksettu päivärahaa heinäkuulta 2018 vähintään yhdeltä arkipäivältä (2.7.)

Esimerkki 1

Jos haet päivärahaa kalenterikuukausittain ja haluat jäädä eläkkeelle 1.8.2018, niin täytä kesäkuun hakemukseen yksi päivä lisää. Eli täytä hakemus ajalta 1.6. - 2.7.2018 ja merkitse lisätietoihin pyyntö lisäpäivätodistuksesta. Työttömyyskassa lähettää lisäpäivätodistuksen kotiosoitteeseesi sen jälkeen kun 2.7.2018 päivä on maksettu.

Esimerkki 2

Jos sinulle on jo maksettu päivärahaa koko kesäkuulta ja haluaisit hakea eläkettä elokuun alusta, niin lähetä työttömyyskassaan vajaa heinäkuun hakemus lisäpäivätodistuspyynnön kera, esimerkiksi ajalta 1.7.-10.7.2018.

Voit myös laittaa eläkehakemuksen vireille paria kuukautta ennen eläkkeen alkamista. Tällöin sinun pitää toimittaa lisäpäivätodistus Kelalle tai työeläkelaitokselle myöhemmin sen jälkeen, kun työttömyyskassa voi todistuksen kirjoittaa.

Lisätietoa lisäpäivätodistuksesta saat työttömyyskassasta.

Hakemuslomakkeita ja lisätietoa eläkkeiden hakemisesta saat työeläkelaitoksista, Kelasta ja Eläketurvakeskuksesta (ETK) sekä verkosta www.tyoelake.fi ja www.kela.fi . Eläkehakemuksen voi tehdä sähköisesti työeläkelaitosten tai Kelan sivuilla.

HUOMAA: Työttömän oikeus vanhuuseläkkeeseen 62-vuotiaana poistuu vuonna 1958 ja sen jälkeen syntyneiltä.

Lisäpäiväoikeus

  • sinulle voidaan maksaa työttömyyspäivärahaa 500 päivän eli enimmäisajan täyttymisen jälkeen, jos olet syntynyt:
  • vuonna 1955 tai 1956 ja jos olet täyttänyt 60 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä.
  • vuonna 1957 tai sen jälkeen ja olet täyttänyt tai täytät 61 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä.
  • ikäedellytysten katsotaan täyttyvän myös, jos täytät 60 tai 61 vuotta samana päivänä kuin enimmäisaika täyttyy.

Uutinen julkaistu: 15.06.2018