Aktiivisuusmalli hämmentää

Työttömyyskassa 02.05.2018

Aktiivisuusmalli on lisännyt sekä työttömyyskassalle tulevien puheluiden että sähköpostien määrää.

Aktiivisuuden seuranta tulee vaikuttamaan myös päivärahahakemusten käsittelyaikaan, koska aikaisempaa suurempi osa hakemuksista ei mene ns. automaattimaksatuksesta läpi, vaan vaatii etuuskäsittelijän käsittelyn.

Hämmennystä ja kysymyksiä ovat herättäneet etenkin työllistymistä edistävät palveluT, kuten työkokeilu, ja muu aktiiviuutta kerryttävä toiminta, kuten rekrytointikokeilu.

Työllistymistä edistäviä palveluja ovat työnhakuvalmennus, uravalmennus, työ- ja koulutuskokeilu, työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu, kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa tarkoitettu omaehtoinen opiskelu ja kuntouttava työtoiminta. Näihin palveluihin osallistumisen ajalta TE-toimisto antaa työttömyyskassalle lausunnon.

Työkokeilu
Työkokeilua voidaan käyttää sopivan työ- ja koulutusvaihtoehdon löytämiseksi tai työmarkkinoille paluun tukemiseksi. Työkokeilusta sovitaan TE-toimiston kanssa, joka antaa kokeilun ajalta lausunnon työttömyyskassalle.

Rekrytointikokeilu
Rekrytointikokeilu ei ole työllistymistä edistävä palvelu. Rekrytointikokeilun ja rekrytointikoulutuksen ajalta TE-toimisto ei anna lausuntoa. Rekrytointikokeilu työllistymistä tukevana palveluna on määräaikainen ja voimassa vuoden 2018 loppuun. Kokeilu samalla työnantajalla voi kestää enintään kuukauden.

Ansiopäivärahahakemuksen täyttäminen
Päivärahahakemukseen merkitään palvelun nimi esimerkiksi työvoimakoulutus tai työkokeilu. eAsioinnin kautta lähetettävässä lomakkeessa kohdassa päiväkohtainen selitys valitaan alasvetovalikosta oikea vaihtoehto.
Rekrytointikokeilua ei sähköisen hakemuksen vaihtoehdoista löydy. Valitse tässä tapauksessa muu syy ja kirjoita selvityskohtaan Rekrytointikokeilu.
Jos olet ollut jossain sellaisessa aktiivisuutta kerryttävässä palvelussa, josta ei sähköisessä hakemuksessa ole oikeaa vaihtoehtoa, niin valitse muu syy ja kirjoita selvityskohtaan palvelun nimi.

Takaisin