Tiedote

Paperiliitto käsittelee neuvottelutulosta perjantaina

Jos neuvottelutulos hyväksytään, keskusjärjestöt arvioivat sopimuksen kattavuutta ja hallituksen toimia 1.6.2016

Paperiliitto käsittelee neuvottelutulosta perjantaina

Paperiliiton hallitus ottaa kantaa työmarkkinoiden neuvottelutulokseen perjantaina 4. maaliskuuta.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt saivat aikaan neuvottelutuloksen kilpailukykysopimukseksi varhain maanantain puolella. Neuvottelutuloksen mukaan vuosittaista työaikaa pidennettäisiin keskimäärin 24 tunnilla muuttamatta vuosittaista ansiotasoa. Nykyisten työehtosopimusten voimassaoloa jatkettaisiin vuodella.

Paikallista sopimista edistetään pääosin työehtosopimusmääräyksin. Paikallisesti sopien työnantaja voisi käyttää selviytymislauseketta turvatakseen toimintansa ja työpaikat silloin, jos työnantaja joutuu taloudellisiin vaikeuksiin.

– Paperiliiton näkökulmasta neuvottelutuloksen vaikeimpia kohtia ovat työajan pidentäminen ja paikallista sopimista koskeva kriisilauseke, sanoo Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala.

SAK ottaa lopullisen kannan neuvottelutulokseen ensi maanantaina 7. maaliskuuta liittojen hallintojen ja maan hallituksen käsittelyjen jälkeen.

Neuvottelutulos luettavissa SAK:n sivuilla

Uutinen julkaistu: 29.02.2016