Jäseneduistasi on hyötyä niin käytännön työelämän pulmatilanteissa kuin vapaa-aikanasi ja matkoilla.

Alla koottuna tärkeimpiä asioita jäseneduista, joita sinulla on mahdollisuus hyödyntää kuulumalla Paperiliiton ammattiosaston jäseneksi.

Sopimusturva

Sopimusturva työehtoasioissa on liiton tärkein jäsenetu.

Ongelmatilanteissa käänny ensin työosaston luottamusmiehen puoleen, hän vie tarvittaessa asiaa eteenpäin.

Työehtosopimukset

Paperiliiton tärkein tehtävä on neuvotella määrävälein jäsenilleen työehtosopimus. Työehtosopimukseen on määritelty keskeiset työntekoon liittyvät vähimmäisehdot. Näitä ehtoja ovat mm. alin kausipalkka, ylityökorvaukset, sairausajanpalkka ja vapaapäivät.

Työsuojelu

Jos huomaat työsuojelussa korjattavaa, keskustele välittömästi asiasta työnjohdon ja työosaston työsuojeluasiamiehen kanssa. Näin saat asiasi hoidetuksi tai ainakin jatkokäsittelyyn.

Paperiliitolle toimet työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi ovat tärkeä tavoite.

Liitto pyrkii parantamaan jäsentensä työskentelyolosuhteita vaikuttamalla työsuojelulainsäädäntöön yhdessä SAK:n kanssa,osallistumalla työympäristön kehittämishankkeisiin,osallistumalla tapaturmien tutkintaan, tiedottamalla ja kampanjoimalla,pitämällä yhteyttä työpaikkoihin ja työsuojeluviranomaisiin,kouluttamalla ja konsultoimalla,osallistumalla kansainväliseen vaikuttamiseen ja antamalla jäsenille oikeusapua työtapaturma- ja ammattitautiasioissa.

Oikeusapu

Jäsen on oikeutettu oikeusapuun. Sitä voi saada liitosta sääntöjen (20§) mukaisin perustein.

Jos työpaikallasi syntyy epäselvyyttä työehdoista, ota yhteyttä osastosi luottamusmieheen, työsuojeluvaltuutettuun tai pääluottamusmieheen. Mikäli epäselvyyttä ei saada paikallisesti ratkaistua, sinulla on mahdollisuus kääntyä ammattiosastosi puoleen. Ammattiosasto voi hakea oikeusapua asiassasi liitolta.

Jäsenenä sinulla on oikeus myös liiton apuun erilaisissa sosiaalivakuutusasioissa, kuten työkyvyttömyyseläke-, sairauspäiväraha- ynnä muissa vastaavissa, joita esimerkiksi kotivakuutuksen oikeusturva ei pääsääntöisesti korvaa.

Oppilasjäseniä oikeusapu ei koske.

Lomat ja hyvinvointi

Paperiliiton jäsenenä Sinulla ja perheenjäsenilläsi on mahdollisuus käyttää erilaisia lomaetuja ja hyvinvointijaksoja liiton kautta.Jos sinulla epäselvää tai kysyttävää liiton lomaeduista ota yhteys osaston lomavastaavaan tai puheenjohtajaan.

Myös ammattiosastosi järjestää erillaisia tapahtumia ja retkiä, joihin sinulla on mahdollisuus osallistua. Seuraa näissä asioissa ammattiosastosi tiedotusta työpaikalla ja osaston nettisivuilla. Jos kysyttävää tai epäselvää osastosi järjestämistä eduista ota yhteys ammatiosastosi puheenjohtajaan.

Koulutus

Koulutuksen keskeisenä tarkoituksena on lisätä jäsenistön yleistä tietoutta järjestömme tavoitteista ja toimintatavoista. Koulutus on välttämätöntä myös, jotta luottamusmiestehtävissä toimivilla olisi riittävät valmiudet hoitaa vaativia järjestötehtäviä.
Työelämän alituinen muutos edellyttää henkilöstön jatkuvaa monitaitoisuuteen tähtäävää kouluttamista. Panostamalla myös ammatilliseen osaamiseen lisätään valmiuksia kohdata työelämän muutokset.Jos olet kiinnostunut osallistumaan liiton tai muiden järjestöjen järjestämään ay-koulutukseen tai muunlaiseen koulutukseen ota yhteys osastosi opintosihteeriin tai ammattiosastosi puheenjohtajaan.

Ifin Liittovakuutus

Paperiliitto on vakuuttanut työssäkäyvät jäsenensä Liittovakuutuksella.

Vakuutukseen sisältyy matkustajaturva ja vapaa-ajan tapaturmaturva. Vakuutusturva päättyy, kun jäsen eroaa liitosta tai jää eläkkeelle.

Liittovakuutuksesta on merkintä jäsenkortissa. Vakuutus korvaa muun muassa matkasairauden ja -tapaturman hoitokulut. Matkatavaroita liittovakuutus ei korvaa.

Keitä vakuutus koskee?

Vakuutus koskee Paperiliiton jäseniä, ei kuitenkaan eläkeläisjäseniä eikä oppilasjäseniä. Lisäksi matkustajaturvassa vakuutettuna ovat alle 20-vuotiaat lapset matkustaessaan vanhempansa kanssa. Puoliso ei ole vakuutuksen piirissä.

Milloin ja missä vakuutus on voimassa?

Tapaturmaturvat ovat voimassa vapaa-aikana kaikkialla maailmassa. Matkustajaturva on voimassa vapaa-ajan koti- ja ulkomaanmatkoilla kun matka kestää alle 45 vuorokautta.

Mitä matkustajaturva korvaa?

Matkustajaturva korvaa matkasairauden ja -tapaturman hoitokulut, ulkomailta kotiinkuljetuksen, matkan peruuntumisen ja keskeytymisen sekä matkalta myöhästymisen vakuutusehtojen mukaan. Vakuutetulla ennen matkaa olleen sairauden äkillinen pahentuminen korvataan rajoitetusti.

Mitä tapaturmaturvat korvaavat?

Tapaturmaturvat korvaavat hoitokulut 5532 euroon per tapaturma ilman omavastuuta. Vakuutukseen sisältyy myös 5488 euron korvaus tapaturmaisesta kuolemasta. Vakuutuksesta ei korvata päivärahaa eikä pysyvää haittaa.

Miten vakuutan matkatavarat?

Paperiliiton Liittovakuutus ei sisällä matkatavaroita. Tarkista sisältyykö kotivakuutuksesi turvaa matkatavaroille. Ifistä voit ottaa myös niille lisäturvaa.

Miten korvausta haetaan?

Helpoiten voit hakea korvausta netin kautta omasta Ifin vakuutuskansiosta www.if.fi/paperiliitto tai soittamalla p. 010 19 18 18.

Matkustajavakuutuksesta on merkintä jäsenkortissa. Missä tilanteissa merkinnästä on hyötyä?

Jos tarvitset matkustajavakuutusta ulkomailla, saat korttia näyttämällä Ifin sopimuslääkäreiltä hoidon veloituksetta. Lista sopimuslääkäreistä löytyy www.if.fi/paperiliitto.

Olen jäämässä eläkkeelle huhtikuussa. Päättyykö vakuutus heti?

Liittovakuutus on voimassa kalenterivuoden loppuun.

Olen lomautettuna. Onko vakuutukseni voimassa?

Liittovakuutus on voimassa mm. lomautetuilla, työttömillä sekä vuorottelu- ja perhevapaalla olevilla jäsenillä.

Minulla on jo tapaturma- ja matkustajavakuutus, kannattaako ne lopettaa?

Vakuutusten sisällöt ja ehdot voivat vaihdella runsaastikin, joten kannattaa selvittää asia omasta vakuutusyhtiöstä.

Miten toimin, jos joudun ulkomaanmatkalla sairaalaan?

Ota yhteys jäsenkortin kääntöpuolella olevaan Ifin hätäpäivystysnumeroon p. +358 80013800. Numerosta saat neuvoja, ohjeita ja tarvittaessa maksusitoumuksen hoitoa varten.

Työtaisteluavustus

Työtaisteluavustusta jäsen saa lakkotilanteessa sääntöjen (19§) mukaisin perustein. Avustuksen suuruudesta päättää liittovaltuusto.

Hautausavustus

Kun Paperiliiton jäsen kuolee, omainen tai muu oikeudenomistaja voi hakea hautausavustusta. Avustuksen määrä on 170 euroa.

Perusteet: Jäsenmaksuja vähintään 3 vuodelta ja eläkkeellä olleelta vähintään 10 vuodelta.
Hakeminen: Jäsenen ammattiosaston taloudenhoitajan tai liiton jäsenrekisterin kautta. Haettava 6 kuukauden kuluessa jäsenenkuolinpäivästä lukien.

Lähetä jäsenen ja edunsaajan tiedoilla täytetty hakulomake tai siinä kysytyt tiedot jäsenen ammattiosaston taloudenhoitajalle tai liiton toimistoon osoitteella jasenrekisteri@paperiliitto.fi

Lehtiseteli

Paperiliitto myöntää jäsenilleen palkansaajalehtien vuosikerran tilaukseen 16 euron lehtiedun. Edun saat käyttöösi, jos jäsenyytesi on kunnossa ja kun ilmoitat lehteä tilattaessa Paperiliiton jäsenyydestäsi.Lehtietua voit käyttää säästötilaukseen ja vähintään 12 kuukauden määräaikaistilaukseen. Yhteen tilaukseen voi liittää kaikkien samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten lehtiedut.

Lehdet, joita tilatessa etu on käytettävissä:

Arbetarbladet

Viikko – Pohjois-Karjala

Uusi Aika

Demokraatti

Kansan Uutiset – Viikkolehti

Kansan Tahto

Ny Tid

Satakunnan työ

Tiedonantaja

Jäsenkortilla saatavat edut Teboililta

Paperiliiton jäsenkortilla saa alennusta bensiinistä ja dieselöljystä 2 snt/litra, voiteluaineista 10 prosenttia (alle 10 litran astiat), autokemikaaleista 5 prosenttia, pesuista 5 prosenttia ja nestekaasun täytöstä 5 prosenttia.

Polttoaine-edut saa yli 300:lta Teboilin huolto- ja automaattiasemalta sekä muut tuote- ja palveluedut yli 150 Teboil-huoltoasemalta.

Alennuksen saat näyttämällä jäsenkorttisi kassalla tai syöttämällä sen kortti-seteliautomaattiin ennen maksua. Jäsenalennuksen saa kaikilta Teboil huoltamoilta ja automaattiasemilta Teboil Express-automaattiasemia lukuun ottamatta.

Lisäksi Paperiliitto on neuvotellut sinulle erikoisedut myös hankkiessasi Teboil Maksuaikakortin. Katso lisää Teboilin kotisivuilta.

Teboilin etuasiakkaana saat näiden jatkuvien etujen lisäksi vaihtuvia ajankohtaistarjouksia. Seuraa Teboilin ilmoittelua myös Paperiliitto-lehdessä.

Turvan vakuutusedut

Paperiliiton jäsenet saavat jatkuvan 10 % alennuksen kotivakuutuksesta sekä vapaaehtoisista autovakuutuksista. Paperiliiton erityisetuna kotivakuutuksesta korvataan matkailuauton tai asuntoauton irtaimisto 1.700 euron määrään asti. Paperiliiton jäsenet saavat 5 % omistaja-asiakasalennuksen heti, kun ottavat Turvasta kotivakuutuksen. Alennus nousee viiden vuoden omistaja-asiakkuuden jälkeen 7 %:iin ja on kymmenen vuoden jälkeen 10 % .

Kun keskität Turvaan vakuutuksesi, saat uutena asiakkaana heti kättelyssä liittoalennuksen lisäksi yllä mainitun 7 %:n omistaja-asiakasalennuksen eli säästät vapaaehtoisista vakuutuksista jopa 17 %. Mikäli sinulla myös vanhana asiakkaana on kaikki taloutesi vakuutukset Turvassa, olet myös oikeutettu 7 %:n omistaja-asiakasalennukseen.

Uusi etu työttömille

Vuoden 2015 alusta Turva myöntää uuden edun työttömille ammattiliiton jäsenille: Jos työttömyyden aikana sattuu vahinko rakennukselle tai irtaimistolle, ammattiliiton jäsen saa kotivakuutuksesta korvauksen ilman perusomavastuuta. Omavastuuedun voi käyttää kerran asiakkuuden/jäsenyyden aikana per kotitalous ja silloin, kun ilmoitus työttömyydestä on tehty työttömyyskassaan.