Vuorovapaat ja vuoden 2020 palkkakaudet

50 Tampereen osasto 24.11.2020

Vuorovapaat ja vuoden 2020 palkkakaudet

Paperiteollisuudessa käytössä olevan kahden viikon kausipalkkajärjes­telmän johdosta osa työaikaa koskevista tes-määräyksistä perustuu 26 palkkakauden pohjalle (verotusvuosi). Vuonna 2020 on 27 palkkakautta.

 

Jotta vuorovapaajärjestelmä toteutuisi, jätetään verotusvuodesta 2020 viimeinen palkkakausi (7. - 20.12.2020) pois vuorovapaiden seurannassa ja käytetään normaalia 26 palkkakauden jaksoa.

 

Vuoden 2020 viimeisen palkkakauden aikana ei vuorovapaita ansaita eikä vuorotyössä scheeman mukaisesti pidettyjä vuorovapaita lasketa mukaan kumpaankaan verotusvuoteen. Muissa työaikamuodoissa, joissa vuoro­vapaat annetaan työvuoroista, vuorovapaat kuluvat.

 

Mikäli työntekijän, joka on ollut työsuhteessa 7. - 20.12.2020, työsuhde päättyy seuraa­van verotusvuoden aikana, otetaan kyseisen palkkakauden työvuorot huomioon vuorovapaiden ansainnassa.

 

Vuotta 2021 koskeva verotusvuosi alkaa 21.12.2020, ja se on normaali 26 palkkakauden verotusvuosi.

 

Palkkatilastointiin ja muuhun palkkakirjanpitoon liittyvään jaksotukseen ei em. järjestely merkitse muutoksia.

 

 

Takaisin