Vuoro- ja saunalisät 27.9.2021 alkaen

22 Tainion osasto 10.09.2021

Työehtosopimuksen 17 §:n ja 19 §:n mukaan saunalisän ja vuorolisien suuruus määritellään paperiteollisuuden palkkatilaston edellisen vuoden neljännen neljänneksen 5- ja 6-sarakkeiden yhteenlasketusta keskituntiansiosta.
Edellä mainitun perusteella liitot ovat todenneet lisien suuruudet seuraaviksi:

  • Iltavuorolisä 137 senttiä
  • Yövuorolisä 246 senttiä
  • Saunalisä 442 senttiä

12-tuntisten työvuorojen lisät keskeytymättömässä vuorotyössä (TAM 37) 28.9.2020 alkaen

  • Aamutyövuorolisä 07.00–19.00 välisenä aikana 57 senttiä
  • Yötyövuorolisä 19.00–07.00 välisenä aikana 198 senttiä

 

Takaisin