PAPERILIITON OHJE jalkautusavustuksen hakemiseksi

22 Tainion osasto 28.03.2024

Jalkautusavustusta voi alkaa hakea pääsiäisen jälkeen.

UPM:llä ja Stora Ensossa ilman palkkaa jalkautetuille Paperiliiton jäsenille tarkoitettu jalkautusavustuksen haku avautuu tiistaina 2.4. eAsioinnissa.

Oheisessa tiedostossa on tarkemmat ohjeet avustuksen hakemiseksi, PDF tiedoston avaat tästä...

Hakuosion näkyminen edellyttää, että jäsenen työpaikkatieto on eAsioinnissa oikein.

Jalkautusavustusta on mahdollista hakea jalkautuksen ensimmäisen viikon ajalta, jos työnantaja ei työsopimuslain vastaisesti ole maksanut tältä ajalta palkkaa. Liitto maksaa jalkautusavustusta enintään viideltä päivältä. Jalkautusavustuksen suuruus on 100 €/päivä. Ennakonpidätyksen (40 %) jälkeen avustusta maksetaan 60 €/päivä. Verokorttia ei tarvitse liitolle toimittaa.

Huomioi, että jalkautusavustusta haetaan eAsioinnissa lakkoavustuksen nimellä. Syy tähän on tekninen – avustuksia haetaan samalla järjestelmällä.

Huom: Jos jalkautusavustuksen (= lakkoavustuksen) hakuosio ei näy jäsenen tiedoissa, kannattaa ensin tarkistaa, onko jäsenen työpaikkatieto ajan tasalla ja tarvittaessa täydentää puuttuva tieto. Jäsen voi myös itse muokata työpaikkatiedon tai sen tekee liiton jäsenrekisteri jasenrekisteri@paperiliitto.fi.

Jalkautusavustukseen ovat oikeutettuja ne jäsenet, joiden työt ovat estyneet 11.3. tai sen jälkeen AKT:n, JHL:n tai Teollisuusliiton julistamien poliittisten lakkojen vuoksi ja joihin työnantaja ei ole noudattanut työsopimuslakiin perustuvaa seitsemän päivän palkanmaksuvelvollisuutta.

Takaisin