Keskeytyikö työntekosi toisen alan työtaistelun vuoksi?

22 Tainion osasto 22.02.2023

Jos työntekosi keskeytyy jonkun muun alan työtaistelun vuoksi, sinulla voi olla oikeus ansiopäivärahaan.

Alla tietoa mahdollisiin JALKAUTUS TILANTEISIIN liittyen.

Lopussa linkki työttömyyskassan sivuille, josta löytyy ohjeita ansiopäiväraha hakemuksiin.

Keskeytyikö työntekosi toisen alan työtaistelun vuoksi?

Työttömyyskassa 15.02.2023

Jos työntekosi keskeytyy jonkun muun alan työtaistelun vuoksi, sinulla voi olla oikeus ansiopäivärahaan.

Kun lakolla ei pyritä vaikuttamaan sinun työehtoihisi, mutta työntekosi estyy toisen alan lakon vuoksi, työnantajallasi on seitsemän päivän palkanmaksuvelvollisuus. Seitsemän päivän jälkeen, ja työntekosi estävän lakon edelleen jatkuessa, sinulla on oikeus ansiopäivärahaan ilman viiden päivän omavastuuaikaa, mikäli täytät kaikki muut ansiopäivärahan edellytyksenä olevat ehdot (mm. jäsenyys 6kk, työssäoloehto 26 viikkoa täyttynyt jäsenyysaikana).

Muista myös tässä tapauksessa laittaa työnhakusi voimaan TE-toimistossa, jotta voit hakea päivärahaa. Ilmoita TE-toimistolle työntekosi estyneen toisen työntekijäryhmän tai työnantajan työtaistelutoimenpiteen (eli lakon) ajalta. Ilmoittaudu TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä palkattomana päivänä.

Ensimmäisen hakemuksen voit täyttää eAsioinnissa kahden täyden kalenteriviikon ajalta, maanantaista sunnuntaihin. Jos palkanmaksun keskeytys ei kestä kahta viikkoa, voi hakemuksesi olla täytetty myös lyhyemmältä ajalta. Jos palkanmaksun keskeytys jatkuu tämän jälkeen, seuraavan hakemuksen voit täyttää neljältä täydeltä kalenteriviikolta. Jos palkanmaksun keskeytys lakkaa ennen tätä, voi hakemus olla täytetty lyhyemmältä jaksolta.

Ensimmäisen hakemuksen liitteeksi:

  • työnantajan todistus palkanmaksun keskeytyksestä ja oman henkilökohtaisen tilanteen mukaan
  • selvitys yritystoiminnasta ja vahvistettu verotuspäätös 2021, jos on maa- tai metsätilan omistajana tai harjoittaa yritystoimintaa.
  • tieto muusta mahdollisesta etuudesta mm. eläkkeet, sairauspäiväraha, talouteen maksettu kotihoidontuki). Ilmoita nämä kassalle hakemuksessasi.

Palkkatiedot päivärahan määrittelyä varten työttömyyskassa saa yleensä tulorekisteristä.

Jos työnantaja ei ole ilmoittanut tulorekisteriin laajoja tietoja tai työttömyyskassassa tarvitaan tarkennusta tulorekisterin tietoihin, pyytää kassa jäseneltä itseltään tarvittavat palkkatiedot.

Päivärahan saamiseksi kaikkien ns. normaalien päivärahan saamisen edellytysten (jäsenyys kassassa 6kk, työssäoloehto 26 viikkoa) tulee täyttyä, ja ne tarkastetaan kassassa ensimmäisen hakemuksen saavuttua. Työttömyyskassa pyytää tarvittaessa lisätietoja jäseneltä eAsioinnin kautta.

Työttömyyskassan puhelinpäivystys jäsenille maanantaista torstaihin klo 9–12 p. 020 690 429

 

https://www.paperikassa.fi/.

TE-palvelut oma asiointi

 

Takaisin