Sovintoehdotus hyväksytty – kiky-tunnit poistuvat

48 Sunilan osasto 10.02.2020

Uutiset 10.02.2020

Paperiliiton valtuusto käsitteli sovintoehdotusta kokouksessaan 10. helmikuuta.

Paperiliiton ja Metsäteollisuus ry:n hallinnot ovat kumpikin hyväksyneet valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan eilen antaman sovintoehdotuksen. 

Paperiliiton hallinto hyväksyi sovintoehdotuksen tänään 10.2. yksimielisesti. 

Ehdotuksen mukainen sopimuskausi on 10.2.2020- 31.12.2021.  

24 kiky-tuntia poistuvat Paperiteollisuuden työehtosopimuksesta lyhentämällä työaikaa kaikissa työaikamuodoissa 24 tunnilla. 

Palkat nousevat ensimmäisenä vuotena yhteensä 23 senttiä, josta yleiskorotuksen osuus on 11 senttiä ja paikallinen erä 12 senttiä. Toisena vuotena palkat nousevat yhteensä 34 senttiä, josta 17 senttiä on yleiskorotusta ja 17 senttiä paikallista erää.  

Sopimuksen tarkemmista tekstikysymyksistä Paperiliitto tiedottaa erikseen myöhemmin. 

Paperiteollisuudessa tänään alkanut työsulku ja osassa jatkunut lakko päättyvät työtaistelun lopettamissopimuksen mukaisesti välittömästi. Työntekijät palaavat seuraavaan työvuoroluettelon mukaiseen työvuoroonsa. Kaikissa tapauksissa työhön paluun tai asianmukaisen esteen ilmoittamisen työnantajalle tulee tapahtua viimeistään 11.2. klo 22.00 mennessä.

10.2. hyväksytty sovintoehdotus on luettavissa Valtakunnanosovittelijan toimiston sivuilla 

https://valtakunnansovittelija.fi/artikkeli/-/asset_publisher/paperiliiton-ja-metsateollisuuden-tyoriidassa-sopu-kaikki-tyonseisaukset-paattyvat

Takaisin