Paperiliitto ry:n XXIII liittokokous 17. - 18.6.2021

25 Simpeleen osasto 04.01.2021

Liittokokous esitykset

Ammattiosastojen tekemät liiton sääntöjen 11§:n 5. kohdan mukaiset esitykset Paperiliiton XXIII liittokokoukselle:

Paperi 25:n jäsenten liittokokousesitykset toimitetaan sähköpostitse ammattiosaston puheenjohtajalle paavo.lopponen@metsagroup.com 1.2.2021 mennessä.

Liittokokousesitykset voi tehdä myös kirjallisesti. Kirjalliset esitykset tulee toimittaa plm:n toimistoon 1.2.2021 mennessä.

Ammattiosaston hallitus käsittelee tulleet esitykset ja tekee päätökset, mitkä niistä lähetetään Liittokokoukseen.

Esityksistä tulee käydä ilmi, mihin asiaryhmään esitys kuuluu ja siinä tulee olla esityksen lisäksi lyhyt perustelu esityksestä.

Asiaryhmät ovat: 

1. Säännöt

2. Järjestötoiminta

3. Sopimustoiminta

4. Työsuojelu

5. Ympäristönsuojelu

6. Yhteiskuntavaikuttaminen

7. Kansainvälinen toiminta

8. Jokin muu

Takaisin