Toimikunta historiasta

 

Osaston puheenjohtajat kautta aikojen

Jarl Narkko 1937-1946
Mikko Lehikoinen 1947
Jarl Narkko 1948-1951
Mikko Lehikoinen 1952
Reino Nordgren 1953
Heikki Järvinen 1954-1956
Ilmari Vänskä 1957-1960
Heikki Järvinen 1961-1963
Jaakko Eteläaho 1964
Tauno Matula 1965-1967
Pentti Leppänen 1968
Jaakko Eteläaho 1969
Tauno Matula 1970
Pekka Hyppölä 1971-1972
Markku Rosvall 1973-1984
Martti Lempinen 1985-1996
Jouko Aitonurmi 1997-2008
Pasi Sihvonen 2009 -->

Osaston sihteerit kautta aikojen:

Eino Jyrkäs 1937-1943
Hilja Leino 1944
Eino Jyrkäs 1937-1943
Hilja Leino 1944
Tauno Matula 1945
Eino Heinonen 1946-1947
Eino Alanko 1948
Helge Salonen 1949-1950
Reino Lehtinen 1951-1952
Jaakko Eteläaho 1953
Mikko Lehikoinen 1954
Ensio Tuunainen 1955-1957
Raimo Hirvonen 1958
Reino Lehtinen 1959
Jaakko Eteläaho 1960
Pentti Multanen 1961
Erkki Virtanen 1962-1964
Kalevi Raitio 1965-1966
Pertti Saarinen 1967-1968
Tarmo Vesanto 1969
Antti Nieminen 1970
Pertti Saarinen 1971-1980
Jorma Heinonen 1981
Oili Leppänen 1982-1986
Erkki Väätämöinen 1987-1991
Jouko Veijonaho 1992
Jouko Aitonurmi 1993-1996
Jaana Vahanto 1997-1999
Jari Mäki-Korte 2000-2014

Juha Viitala 2015 -->

Osaston pääluottamusmiehet kautta aikojen:

Mikko Lehikoinen 1945-1952
Heikki Järvinen 1953-1960
Ilmari Vänskä 1961
Jaakko Eteläaho 1962-1967
Nils Saarinen 1968
Pentti Leppänen 1969-1981
Väinö Halonen 1982-1984
Antti Aitonurmi 1985-1996
Martti Lempinen 1997-2008
Jouko Aitonurmi 2009 -->

Osaston työsuojeluvaltuutetut kautta aikojen:

Ismo Tamminen 1974-1996
Jaana Vahanto 1996-2012

Juha Viitala 2012-->

Osaston taloudenhoitajat kautta aikojen:

Eino Liukko 1937 – 1943

Juho Roslöf 1944 – 1946

Risto Lehto 1947 – 1952

Reino Lehtinen 1953 – 1955

Emil Vaskelainen 1956 – 1958

Raimo Hirvonen 1959 – 1960

Jaakko Eteläaho 1961

Urho Laurell 1962

Juho Kupiainen 1963 – 1972

Ismo Tamminen 1973 – 1978

Uolevi Leppänen 1979 – 1992

Pekka Eteläaho 1993 – 2004

Jari Björkroth 2005 – 2017

Hannu Saviaho 2018 -->

Osaston liittokokousedustajat kautta aikojen:

1938 Jarl Narkko

1941 Jarl Narkko

1944 Juho Roslöf

1946 Jarl Narkko ja Juho Roslöf

1949 Jarl Narkko ja Mikko Lehikoinen

1952 Mikko Lehikoinen ja Otto Räsänen

1957 Ilmari Vänskä, Heikki Järvinen ja Emil Vaskelainen

1962 Heikki Järvinen ja Urho Laurell

1967 Jaakko Eteläaho, Juho Kupiainen ja Nils Saarinen

1972 Pentti Leppänen, Ismo Tamminen, Markku Rosvall, Juho Kupiainen, Jaakko Eteläaho Jukka Hauta, Eino Alanko ja Eero Pietilä

1977 Antti Aitonurmi, Annikki Karjalainen, Uolevi Leppänen, Matti Palomäki, Markku Rosvall, Erkki Sandelin, Ismo Tamminen, Mauri Saarinen, Nils Saarinen ja Pertti Saarinen (Pentti Leppänen ltk)

1981 Ismo Tamminen, Antti Aitonurmi, Markku Rosvall, Uolevi Leppänen, Oili Kauppi, ja Nils Saarinen (Pentti Leppänen ltk)

1985 Antti Aitonurmi, Martti Lempinen, Uolevi Leppänen, Markku Rosvall, Oili Leppänen, Väinö Halonen ja Markku Kairittu (Pentti Leppänen lv)

1989 Martti Lempinen, Uolevi Leppänen, Ismo Tamminen, Tauno Leppänen, Erkki Väätämöinen, Väinö Halonen, Markku Kairittu

1993 Martti Lempinen, Antti Aitonurmi, Ismo Tamminen, Juha Nordvall, Jouko Peltonen, Harri Niskanen, Reijo Tunturivuori

1997 Martti Lempinen, Jouko Peltonen, Jaana Vahanto, Jouko Aitonurmi, Raisa Koponen, Esko Huotari (liittovaltuuston varajäsen)

2001 Jaana Vahanto, Raisa Koponen, Pekka Eteläaho, Sakari Aho, Jari Tähtivuori, Timo Mäkelä, Martti Lempinen (liittovaltuuston jäsen), Jouko Aitonurmi (liittovaltuuston varajäsen)

2005 Jaana Vahanto, Jari Tähtivuori, Jari Mäki-korte, Petteri Osmonen, Esko Huotari sekä liittovaltuustopaikkansa kautta Martti Lempinen ja Jouko Aitonurmi.

2009 Jouko Aitonurmi, Jari Björkroth, Raisa Koponen, Pasi Sihvonen, Jari Tähtivuori sekä kirjoittajaryhmän edustajana Jari Mäki-Korte ja hallintopaikkansa kautta Jaana Vahanto.

2013 Juha Viitala, Jukka Heinonen, Jari Björkroth, Jari Mäki-Korte sekä hallinnon edustajina Jouko Aitonurmi ja Pasi Sihvonen.

2017 Juha Viitala, Jukka Heinonen, Jari Björkroth sekä hallinnon edustajina Jouko Aitonurmi ja Pasi Sihvonen.

Historiaa Paperiliiton Rauman osastosta P42

Metsiemme puuvaroja hyväkseen käyttävää teollisuutta syntyi runsaasti jo 1900-luvun taitteessa. Teollistumisen vaihe maassamme oli varsin nopeaa sen jälkeen, kun paperin raaka-aineeksi ryhdyttiin valmistamaan selluloosaa sulfiitti- tai sulfaattimenetelmällä. Näin puunjalostusteollisuutemme nousi avainasemaan. Tästä luonnollisesti oli seurauksena teollisuustyöväestön huomattava kasvu kehnoihin työolosuhteisiin, joissa vapaa-ajat ja palkat olivat lähes olemattomia ja joissa työnantajat yrittivät sitoa työntekijänsä lähes omaisuuden luontoisesti laitoksiin. Vaikkei ammattiosastoja tuolloin ollut, niiden syntymiseksi heitetty siemen iti nopeasti.

Raumalla puunjalostuksen aloitti Vuojoki Gods sahaustoiminnalla 1912. Sellutehtaan rankentamispäätös tehtiin 1916 ja se käynnistyi 1920. Ensimmäisen vuoden tuotanto oli 8.686 tonnia. Yhtiön nimi muuttui Rauma Repola Oy :ksi 1952.

Ensimmäinen paperiammattiosasto on perustettu Tampereella kesällä 1905 ja suurlakon vaikutuksesta ammattiosastoja syntyi nopeassa tahdissa kautta maan. Useimmat ammattiosastot liittyivät alaosastoiksi paikkakuntiensa työväenyhdistyksiin. Jo seuraavana vuonna paperialan ammattiosastoja oli niin paljon, että voitiin pitää Paperiliiton perustava kokous. Paperiliiton tavoitteena oli tuolloin mm. 8-tunnin työpäivä ja sunnuntaityön lopettaminen.

Paperiliiton Rauman osasto n:o 42 r.y:n perustava kokous pidettiin 12.5.1937 työvaentalo Soihtulassa. Ammattiosaston perustajajäseninä oli vain kuusi rohkeaa Rauma Wood Ltd:n sellutehtaan työntekijää; Jarl Narkko (puheenjohtaja), Eino Jyrkäs (sihteeri), Eino Liukko (rahastonhoitaja) sekä muina jäseninä Mikko Teinilä, Hilja Leino ja Irja Saarinen.

Alku oli hankalaa ja perustava kokouskin oli pidetty salassa työnantajalta. Tämä kuvastaa sen aikaisia poliittisia olosuhteita.

Ammattiosastolla on kuitenkin juurensa jo 1920-luvulla. Vuonna 1925 perustetun Sulfiittityöntekijäin ammattiosaston ay-veteraanien suuriarvoinen työ antaa Paperiliiton Rauman osasto n:o 42:n toiminnalle kuuluvan oikean taustan. Tuo silloisen Paperiliiton alainen ammattiosasto ehti toimia vain viisi vuotta. Se jouduttiin lopettamaan maassamme vallitsevan "oikeistoterrorin" synnyttämän tilanteen johdosta. Edetessä 1930-lukua työpaikkaterrori menetti otettaan, SAK perustettiin ja uusi Paperiliitto oli koonnut hengissä olevat paperiosastot riveihinsä. Sota-aikana ay-toiminta oli jälleen vaarassa tyrehtyä kun valtaosa jäsenistä joutui rintamalle.

 

Paperiliiton Rauman osasto n:o 42 r.y:n perustamisnumerona oli aluksi 37, joka osaston perustamisvuonna liiton toimesta muutettiin nykyiseksi. Tuon alkuperäisen, vuonna 1925 perustetun ammattiosaston saavutuksista mainittakoon vieläkin hyvin toimiva sairaskassa Sampas. Työntekijät olivat tehneet yhtiön johdolle esityksen sairaus- ja hautausavustuskassan perustamisesta. Sampas aloitti toimintansa 15.6.1926. Nykyisen osaston alkuvaiheilla työntekijöiden passiivinen järjestäytyminen johtui siis lähinnä työnantajan kielteisestä suhtautumisesta ay-toimintaan. Sotien jälkeen, kun miehet palailivat työpaikoille, alkoi osaston toiminta vilkastua ja jäsenmäärät kasvaa. Luottamusmiesjärjestelmä alkoi muotoutua vuonna -41 ja Paperiliiton ensimmäinen työehtosopimus syntyi vuonna -45, joka vaikutti taas jäsenmäärien nousuun.

Ikäviltäkään asioilta Raumalla ei ole vältytty. Vuonna 1920 käynnistyneellä sellutehtaalla tapahtui 5.11.1947 kohtalokas klooriräjähdys. Yhdeksäntoista työntekijää menehtyi. Tämä valitettava tapaturma kuitenkin vauhditti työntekijöiden vaatimuksia työturvallisuuden parantamiseksi. SAK:n uhattua yleislakolla useita kertoja saadakseen ay-liikkeen vaatimuksille pontta, jouduttiin uhkaus toteuttamaan vuonna 1956 kun neuvottelut ajautuivat karille vaadittaessa yleistä palkankorotusta.

Kesäkuun 27 päivä vuonna 1969 Raumalla käynnistyi pari vuotta aikaisemmin rakentamaan aloitettu paperitehdas ja toinen paperikone vuonna 1971

Vuonna -70 Rauman tehtaalla aloitettiin kausipalkkakokeilu, joka muutamien muutosten jälkeen on vakiintunut käytännöksi. Vuonna 1972 osaston toiminta sai aikaiseksi työväenlehtiseteli käytännön. Vastaavan päätöksen vuonna -77 teki myös Paperiliiton liittokokous. Vuodesta 1974 mainittakoon osaston kesäpaikka Taunolan hankkiminen ja työmaanruokala ATRO OY:n toiminnan aloittaminen. Nykyään ATRO OY ei ole enää toiminnassa.

Vuonna 1976 ammattiosaston jäsenmäärä ylitti 1000:n rajan, joista naisia oli 200. Kolmannen paperikoneen rakennusvaihe antoi työtä 1500:lle eri alojen työntekijälle ja käynnistyessään vuonna -80 se toi tehtaalle 130 uutta työntekijää.

Heinäkuussa -79 astui voimaan YT-laki.

Vuonna -83 ammattiosasto hankki käyttöönsä pienoislipun. Ensimmäiset pöytästandardit luovutettiin mm. ammattiosaston perustajajäsenille Jarl Narkolle, Eino Jyrkäkselle ja Hilja Leinolle. Omat toimitilat ammattiosastolle hankittiin vuonna -85 Riekkopolku 4:stä. Samana vuonna yhtiö otti käyttöön uuden työterveysaseman, jonka rakentaminen oli aloitettu ammattiosastojen esityksestä.

Ensimmäisten Pienoislippujen luovutustilaisuus 1983

 

Vuonna 1991 Rauma Repola Oy ja Yhtyneet Paperitehtaat Oy sulautuivat yhteen. Nimeksi tuli Yhtyneet Paperitehtaat Oy. Tämän seurauksena Rauman sellutehtaan- ja sahan toiminta lopetettiin joulukuussa 1991. Lopetuksen johdosta sellutehtaalta hävisi 300 työpaikkaa ja sahalta 150 työpaikkaa. Sellutehtaan vuosituotanto oli lopetettaessa 200.000t.

Vuonna 1996 käynnistyi Metsä-Rauman sellutehdas (nyk. Metsä-Fibre), 9.10.1995 sinne perustettiin Paperiliiton osasto 8. Lisäksi Raumalla toimi aikaisemmin Paperiliiton osasto 56, joka edusti jäseniä jotka olivat työssä Länsi-Suomen Konserni Oy:ssä Satatuotteella.

Yhdeksänkymmenluvulta näihin päiviin tultaessa Rauman tehtaalla on solmittu pidempiaikaisia paikallisia sopimuksia ja tämä on mahdollistanut hyvän ansiokehityksen. Paikallisen sopimisen kautta on Rauman tehtaalla mm. siirrytty työryhmätyöskentelyyn ja toteutettu palkkausjärjestelmän rakenneuudistus. Raumalla on tehty ammattiryhmittely ja tehtaalla on käytössä työntekijöillä yksi yhteinen palkkaportaikko. Ammattitason määrityksessä vaikuttavat osaaminen ja käytettävyys.

Vuona 1998 yhtiö starttasi Rauman tehtaalla jo neljännen paperikoneensa. Uuden koneen myötä tuli 150 uutta työpaikkaa.

UPM Rauman tehdas on tänä päivänä yksi maailman suurimmista paperitehtaista. Lisäksi tehtaalla toimii sellua jalostava RaumaCell. Henkilökuntaa on yhteensä noin 650 henkilöä. Työntekijöitä vakituisessa työsuhteessa oo noin 650. Ammattiosaston jäsenmäärä on lähes 1100, joista naisia on noin 200.

Tämä tarjoaa ammattiosastollemme laajan toimintakentän työntekijöiden etujärjestönä.Tänä päivänä ammattiosastomme järjestäytymisaste on sata prosenttia ja siinä aktiivisesti itse toimivia runsaasti. Mainittakoon vielä, että Rauman tehtaalla on hyvät ja toimivat neuvottelu- ja henkilöstösuhteet.

Toiminnassa tarvitaan perinteiden kunnioittamista mutta myös vahvaa uudistumista. Määrätietoisella kouluttautumisella ja aktiivisella osallistumisella voimme ammattiosastona säilyttää ja kehittää asemaamme työntekijöiden työolojen- ja hyvinvoinnin parantajana. Uusia haasteita toiminnalle tuo paperiteollisuuden lisääntyvä kansainvälistyminen ja yhteiskunnan arvopohjan oikeistolaistuminen. Perinteisen edunvalvonnan ohelle on noussut laajempia näkökantoja vaativia asioita. Ikärakenteiden muuttuessa pidämme tärkeänä tiedon siirtymisen nuoremmille sukupolville.

Puolan Kansantasavallan valtakunnanneuvoston puheenjohtajan Edward Ochabi'in vierailu Rauma-Repola Oy:n Rauman tehtailla 3.7.1965

Presidentti Ochab ojensi työntekijöille muistolahjaksi kristallimaljakon, jonka vastaanotti pääluottamusmies Jaakko Eteläaho. Mukana puheenjohtaja Tauno Matula (va.,) ja presidentti Urho Kekkonen (oik.)

Toimikunta historiasta

 

Osaston puheenjohtajat kautta aikojen

Jarl Narkko 1937-1946
Mikko Lehikoinen 1947
Jarl Narkko 1948-1951
Mikko Lehikoinen 1952
Reino Nordgren 1953
Heikki Järvinen 1954-1956
Ilmari Vänskä 1957-1960
Heikki Järvinen 1961-1963
Jaakko Eteläaho 1964
Tauno Matula 1965-1967
Pentti Leppänen 1968
Jaakko Eteläaho 1969
Tauno Matula 1970
Pekka Hyppölä 1971-1972
Markku Rosvall 1973-1984
Martti Lempinen 1985-1996
Jouko Aitonurmi 1997-2008
Pasi Sihvonen 2009 -->

Osaston sihteerit kautta aikojen:

Eino Jyrkäs 1937-1943
Hilja Leino 1944
Eino Jyrkäs 1937-1943
Hilja Leino 1944
Tauno Matula 1945
Eino Heinonen 1946-1947
Eino Alanko 1948
Helge Salonen 1949-1950
Reino Lehtinen 1951-1952
Jaakko Eteläaho 1953
Mikko Lehikoinen 1954
Ensio Tuunainen 1955-1957
Raimo Hirvonen 1958
Reino Lehtinen 1959
Jaakko Eteläaho 1960
Pentti Multanen 1961
Erkki Virtanen 1962-1964
Kalevi Raitio 1965-1966
Pertti Saarinen 1967-1968
Tarmo Vesanto 1969
Antti Nieminen 1970
Pertti Saarinen 1971-1980
Jorma Heinonen 1981
Oili Leppänen 1982-1986
Erkki Väätämöinen 1987-1991
Jouko Veijonaho 1992
Jouko Aitonurmi 1993-1996
Jaana Vahanto 1997-1999
Jari Mäki-Korte 2000-2014

Juha Viitala 2015 -->

Osaston pääluottamusmiehet kautta aikojen:

Mikko Lehikoinen 1945-1952
Heikki Järvinen 1953-1960
Ilmari Vänskä 1961
Jaakko Eteläaho 1962-1967
Nils Saarinen 1968
Pentti Leppänen 1969-1981
Väinö Halonen 1982-1984
Antti Aitonurmi 1985-1996
Martti Lempinen 1997-2008
Jouko Aitonurmi 2009 -->

Osaston työsuojeluvaltuutetut kautta aikojen:

Ismo Tamminen 1974-1996
Jaana Vahanto 1996-2012

Juha Viitala 2012-->

Osaston taloudenhoitajat kautta aikojen:

Eino Liukko 1937 – 1943

Juho Roslöf 1944 – 1946

Risto Lehto 1947 – 1952

Reino Lehtinen 1953 – 1955

Emil Vaskelainen 1956 – 1958

Raimo Hirvonen 1959 – 1960

Jaakko Eteläaho 1961

Urho Laurell 1962

Juho Kupiainen 1963 – 1972

Ismo Tamminen 1973 – 1978

Uolevi Leppänen 1979 – 1992

Pekka Eteläaho 1993 – 2004

Jari Björkroth 2005 – 2017

Hannu Saviaho 2018 -->

Osaston liittokokousedustajat kautta aikojen:

1938 Jarl Narkko

1941 Jarl Narkko

1944 Juho Roslöf

1946 Jarl Narkko ja Juho Roslöf

1949 Jarl Narkko ja Mikko Lehikoinen

1952 Mikko Lehikoinen ja Otto Räsänen

1957 Ilmari Vänskä, Heikki Järvinen ja Emil Vaskelainen

1962 Heikki Järvinen ja Urho Laurell

1967 Jaakko Eteläaho, Juho Kupiainen ja Nils Saarinen

1972 Pentti Leppänen, Ismo Tamminen, Markku Rosvall, Juho Kupiainen, Jaakko Eteläaho Jukka Hauta, Eino Alanko ja Eero Pietilä

1977 Antti Aitonurmi, Annikki Karjalainen, Uolevi Leppänen, Matti Palomäki, Markku Rosvall, Erkki Sandelin, Ismo Tamminen, Mauri Saarinen, Nils Saarinen ja Pertti Saarinen (Pentti Leppänen ltk)

1981 Ismo Tamminen, Antti Aitonurmi, Markku Rosvall, Uolevi Leppänen, Oili Kauppi, ja Nils Saarinen (Pentti Leppänen ltk)

1985 Antti Aitonurmi, Martti Lempinen, Uolevi Leppänen, Markku Rosvall, Oili Leppänen, Väinö Halonen ja Markku Kairittu (Pentti Leppänen lv)

1989 Martti Lempinen, Uolevi Leppänen, Ismo Tamminen, Tauno Leppänen, Erkki Väätämöinen, Väinö Halonen, Markku Kairittu

1993 Martti Lempinen, Antti Aitonurmi, Ismo Tamminen, Juha Nordvall, Jouko Peltonen, Harri Niskanen, Reijo Tunturivuori

1997 Martti Lempinen, Jouko Peltonen, Jaana Vahanto, Jouko Aitonurmi, Raisa Koponen, Esko Huotari (liittovaltuuston varajäsen)

2001 Jaana Vahanto, Raisa Koponen, Pekka Eteläaho, Sakari Aho, Jari Tähtivuori, Timo Mäkelä, Martti Lempinen (liittovaltuuston jäsen), Jouko Aitonurmi (liittovaltuuston varajäsen)

2005 Jaana Vahanto, Jari Tähtivuori, Jari Mäki-korte, Petteri Osmonen, Esko Huotari sekä liittovaltuustopaikkansa kautta Martti Lempinen ja Jouko Aitonurmi.

2009 Jouko Aitonurmi, Jari Björkroth, Raisa Koponen, Pasi Sihvonen, Jari Tähtivuori sekä kirjoittajaryhmän edustajana Jari Mäki-Korte ja hallintopaikkansa kautta Jaana Vahanto.

2013 Juha Viitala, Jukka Heinonen, Jari Björkroth, Jari Mäki-Korte sekä hallinnon edustajina Jouko Aitonurmi ja Pasi Sihvonen.

2017 Juha Viitala, Jukka Heinonen, Jari Björkroth sekä hallinnon edustajina Jouko Aitonurmi ja Pasi Sihvonen.

Toimikunta 2012

Toimikunta 2007

Toimikunta 2002

Toimikunta 1997

Toimikunta 1992

Toimikunta 1987

Suomen Paperiteollisuuden-työntekijäin Liiton Rauman os. n:o 42 ry:n toimikunta 1957

Toimikunta 1952

Suomen Paperiteollisuus-työväenliiton Rauman Selluloosatyöväen a.o n:o 37 ry:n johtokunta