Val av Vicehuvudförtoendeman/ underhållets förtroendeman vid BillerudKorsnäs

52 Pietarsaaren osasto 28.11.2020

Två namn nominerades som Vicehuvudförtoendeman/ underhållets förtroendeman , nämligen Marko Luoto och Tom Storrank. följaktligen håller  vi val enligt följande:

Alla anställda i BillerudKorsnäs som hör till Papersförbundets avdelning  52 har rösträtt.

Valplats  Telahallen

 9 december 2020 från 14.30 till 16.00 Dag / E-skift

 11.12.2020 från 13.45 till 15.15 Dag / A-skift

 12.12.2020 från 13.45 till 15.15 Dag / B-skift

 14.12.2020 klo 13.45 -  15.15      Dag / C - skift

 16.12.2020 klo 12.45 – 14.15      Dag / D - skift

Papersförbundet avdelning  52 rf

Styrelsen

Takaisin