Melarti fortsätter!

52 Pietarsaaren osasto 22.11.2019

Melarti fortsätter!

Papersförbundets Avdelning  52  i Jakobstad höll sitt stadgeenliga höstmöte

Torsdag 21.11 i Trean

På mötet  valdes Thomas Melarti  till ordförande  för perioden 2020-2021

Följande personer valdes till styrelsen för  perioden 2020 - 2021

Sauli Tiala, Pasi Manninen, Timo Pryyl, Johan Granlund, Petri Rintaniemi, Matti Hautala,

Vesa Suvanto, Timo Leino, Marko Luoto, Tuomo Kujala,

Suppleanter i styrelsen

Tapio Joutsen, Marko Hautala, Jarno Pikkumäki, Markku Pukkinen, Clen Wik, Timo Joensuu, Markku Avela

Höstmötet behandlade lagstadgade ärenden  och diskuterade de pågående kolektiv avtalsförhandlingarna

Takaisin