Marko Luoto blev ny Vicehuvudförtroendendemann för BillerudKorsnäs Oy

52 Pietarsaaren osasto 17.12.2020

Valresultat 

BillerudKorsnäs Vice huvudförtroendendemanns valet

79 personer hade rösträtt och av dem röstade 65 personer

Valdeltagandet var 82,3%.

Röstningsresultatet : Marko Luoto 47 röster, 72,3%.

Tom Storrank 18 röster, 27,7%.

Marko Luoto blev vald !

Eventuella klagomål rörande valet måste skickas skriftligen till valberedningens ordförande senast den 31 december 2020

Pasi Manninen

Nahkurinkatu 9 as. 9

67100 Kokkola

Pasi Manninen

Ordförande för valkommittén

Takaisin