Lomarekisteri 2

Lomarekisteri 2

1. Rekisterinpitäjä

Paperiliitto ry

Postiosoite: PL 326
Postinumero: 00531 Helsinki
Puhelin: 010 289 7700 / vaihde
Käyntiosoite: Hakaniemenranta 1 A, 00530 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö tai yhteyshenkilö

Vastuuhenkilö: talouspäällikkö Markku Leppänen

3. Rekisterin nimi

Lomarekisteri 2

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Liiton jäsenille myönnettävien lomatukea hakevien rekisteri, jolla hallinnoidaan myönnettäviä lomia.

5. Rekisterin tietosisältö (rekisteröityjen ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmät)

Paperiliitto r.y:n lomatukea hakeneiden jäsenten tiedot seuraavasti:

  • Nimi ja osoite
  • (Puolison nimi ja lasten lukumäärä)
  • Syntymäaika
  • Hakemuksen saapumispäivä
  • Lomavuosi
  • Lomapaikka
  • Tuen tila = hyväksytty/hylätty/hylkäämisen syy

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot tallennetaan rekisteriin saapuneiden hakemusten perusteella.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan paperitulosteena lomajärjestöille lomakohteittain (lomanviettopaikka) hyväksytyistä lomalaisista.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietokannan ylläpitotiloissa on kulunvalvonta. Rekisteritietoja säilytetään Paperiliitolle kuuluvassa tietokannassa. Tietokanta on suojattu ja sitä voi käyttää vain asianomaiseen tehtävään määrätyt henkilöt, joiden on annettava järjestelmään pääsemiseksi sen edellyttämä salasana ja käyttäjätunnus.

Ammattiosastot