Lomarekisteri 1

Lomarekisteri 1

1. Rekisterinpitäjä

Paperiliitto r.y.

Postiosoite: PL 326
Postinumero: 00531 Helsinki
Puhelin: 010 289 7700 / vaihde
Käyntiosoite: Hakaniemenranta 1 A, 00530 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö tai yhteyshenkilö

Vastuuhenkilö: talouspäällikkö Markku Leppänen

3. Rekisterin nimi

Lomarekisteri 1

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Liiton jäsenille myönnettyjen veteraanilomalaisten rekisteri, jolla hallinnoidaan myönnettäviä lomia.

5. Rekisterin tietosisältö (rekisteröityjen ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmät)

Rekisteriin on rekisteröity tietoja liiton jäsenistä ja heidän Paperiliitto r.y:n 55 vuotta täyttäneille jäsenille myönnettyjen veteraanilomalaisten nimikohtaiset tiedot seuraavasti:

  • Nimi ja osoite
  • Syntymäaika
  • Hakemuksen saapumispäivä
  • Loman myöntämispäivä

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot tallennetaan rekisteriin saapuneiden hakemusten perusteella, jotka postitetaan 55 vuotta täyttäville jäsenille vuosittain.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja käytetään ainoastaan hakemusten hallinnointiin eikä niitä luovuteta.
Loman saaneelle ilmoitetaan myönnetystä lomasta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietokannan ylläpitotiloissa on kulunvalvonta. Rekisteritietoja säilytetään Paperiliitolle kuuluvassa tietokannassa. Tietokanta on suojattu ja sitä voi käyttää vain asianomaiseen tehtävään määrätyt henkilöt, joiden on annettava järjestelmään pääsemiseksi sen edellyttämä salasana ja käyttäjätunnus.

Ammattiosastot