Jäsenrekisteri

Jäsenrekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Paperiliitto r.y.

Postiosoite: PL 326
Postinumero: 00531 Helsinki
Puhelin: 0102 897 700/vaihde
Käyntiosoite: Hakaniemenranta 1A, 00530 Helsinki

2. Yhteyshenkilö

Talouspäällikkö Markku Leppänen
Puhelin: 0102 897 716

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Liitto ylläpitää yhdistysrekisterilaissa tarkoitettua luetteloa jäsenistään.

Jäsenrekisteriä käytetään niiden Paperiliitto r.y:n jäsenien, jotka ovat myös Paperiliitto r.y:n jäsenyhdistysten jäseniä, henkilötietojen ja jäsenmaksutietojen käsittelyyn jäsenyysasioiden hoitamiseksi.

Työttömyyskassa hoitaa työttömyysturvalaissa tarkoitetun ansioturvan ja julkisessa työvoimapalvelussa annetun lain mukaisen ansiotuen ja siihen liittyvien muiden opintososiaalisten etuuksien järjestämisen jäsenilleen. Tämän tehtävän hoitamiseksi työttömyyskassa ylläpitää ja käsittelee henkilötietoja jäsenistä ja etuudensaajista.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään

 • Jäseneen liittyviä tietoja, kuten henkilö- ja yhteystiedot henkilötunnuksineen, jäsenen sopimusalat, ammattiosaston nimi ja siihen liittymispäivä, jäsenyyteen liittyvät perustiedot, tehtävätiedot, koulutustiedot
 • Jäsenen työsuhteeseen ja tilitysvelvoitteisiin liittyviä tietoja, kuten työnantajan ja/tai työpaikan tiedot, työsuhteen tiedot, jäsenmaksuihin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Paperiliiton jäsenrekisteriin saadaan tietoja säännönmukaisesti hakijan itsensä toimittamasta jäsenhakemuksesta, jäsenen toimittamista ilmoituksista, Paperiliitto r.y:n jäsenyhdistysten ilmoituksista, jäsenen edellisestä ammattiliitosta, työnantajilta, työttömyyskassasta, ja viranomaisilta. Lisäksi tietoja kerätään sellaisista viranomaisrekistereistä, joihin työttömyyskassalla on laillinen käyttöoikeus.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 • Tietoja luovutetaan paperimuodossa liitosta erotetun tai eronneen jäsenen uudelle ammattiliitolle tai työttömyyskassalle jäsenasioiden hoitamista varten.
 • Jäsenten osoitetiedot luovutetaan konekielisenä kirjapainolle jäsenlehden postittamista varten.
 • Ei säännönmukaisia luovutuksia, eikä tietojen siirtoa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 • Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä käytetä suoramarkkinointiin.
 • Jäsenrekisterissä olevia tietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi Finanssivalvonnalle, Eläketurvakeskukselle, Kansaneläkelaitokselle ja muille viranomaisille, joilla on lain mukaan oikeus saada kassalta tietoja.
 • Paperiliitto r.y:n jäsenyhdistyksille luovutetaan jäsenmaksuihin liittyviä tietoja paperimuodossa.
 • Verottajalle tietoja luovutetaan koneellisesti jäsenmaksujen huomioon ottamiseksi verotuksessa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineistosäilytetään erillisessä tilassa, jonne ei ole vapaata pääsyä.

Atk:lle tallennettu aineisto säilytetään erillisissä tietokannoissa, joka on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käsittelyssä noudatetaan yleisiä tietosuojasäännöksiä. Tietoja saavat käyttää vain ne Paperiliiton ja Paperityöväen työttömyyskassan palveluksessa olevat henkilöt sekä ammattiosastojen jäsentietoja hoitavat henkilöt, jotka tarvitsevat niitä työtehtävien hoitamiseen.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Pääsääntöisesti jokaisella jäsenellä on oikeus tarkistaa rekisteriin talletetut omat tietonsa.

 • Jäsenellä on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä saada niistä kopiot kirjallisena. Pyyntö tulee tehdä aina kirjallisesti.
 • Jäsen voi itse tarkistaa tiedot verkkopankkitunnuksilla www.paperiliitto.fi>eAsiointipalvelussa kohdassa omat tiedot

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

 • Jäsen voi itse korjata omia tietojaan www.paperiliitto.fi>eAsiointipalvelun kohdassa omat tiedot
 • Rekisterinpitäjä korjaa tai poistaa ilman aiheetonta viivytystä oma-alotteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon
 • Korjausta pyytävän jäsenen henkilöllisyys tarkistetaan

Ammattiosastot