Paikallinen sopimus säännöllisen työajan pidentämisestä

1 Sopijaosapuolet

Tällä sopimuksella ovat UPM-Kymmene Oyj työnantajana ja Paperiliiton ammattiosasto 85 työntekijänä paikallisesti sopineet.

2 Sopimuksen kohde ja tarkoitus

Sopimuksella sovitaan paperiteollisuuden työehtosopimuksen edellyttämällä tavalla työntekijöiden vuosittaisen säännöllisen työajan pidentämisen toteuttamistavasta.

3 Sopimuksen soveltamisala

Tätä sopimusta sovelletaan UPM Kymmene Oyj:n palveluksessa oleviin, paperiteollisuuden työehtosopimuksen soveltamisalan piiriin kuuluviin työntekijöihin Kymin Sellutehtaalla.

4 Sopimuksen voimassaolo

Tämä sopimus tulee voimaan 12.12.2016 ja on voimassa 11.12.2017 asti.

5 Työajan pidentäminen

5.1 TAM37 (8h)

Vuotuista työaikaa pidennetään (24h) seuraavasti 8h työvuoroissa:
1. Lisävuorovapaan (TES 6.8.6) poistaminen
2. Yhden työvuorojärjestelmän mukaisen vuorovapaapäivän muuttaminen 8-tunnin koulutukseksi 14 päivän ilmoitusajalla.
o Tai kahdeksi 4-tunnin koulutukseksi joka pidetään aamuvuoron jälkeen tai iltavuoroa ennen 14 päivän ilmoitusajalla.
3. Yhden päivän (8 h) leikkaaminen henkilökohtaisista vapaakertymistä palkkakauden 16 alussa seuraavan järjestyksen mukaisesti, missä saldoa on tarpeeksi olemassa:
1. Ylityövapaasaldo
2. Seisokkivapaasaldo
3. Siirretty vuorovapaasaldo
• Jos vapaakertymiä ei ole riittävästi, niin työnantajalla on oikeus muuttaa vuorovapaapäivä 8 tunnin työvuoroksi, 7 päivän ilmoitusajalla.

Muilta osin kuin tässä kohdassa on toisin sovittu, noudatetaan työehtosopimuksen ja sen allekirjoituspöytäkirjan säännöllisen työajan pidentämistä koskevia määräyksiä.

5.2 TAM37 (12h)

Vuotuista työaikaa pidennetään (24h) seuraavasti 12h työvuoroissa:
1. Lisävuorovapaan (TES 6.8.6) poistaminen
2. Yhden päivän (12 h) leikkaaminen henkilökohtaisista vapaakertymistä palkkakauden 16 alussa seuraavan järjestyksen mukaisesti, missä saldoa on tarpeeksi olemassa:
1. Ylityövapaasaldo
2. Seisokkivapaasaldo
3. Siirretty vuorovapaasaldo
• Jos vapaakertymiä ei ole riittävästi, niin työnantajalla on oikeus muuttaa vuorovapaapäivä 12 tunnin työvuoroksi, 7 päivän ilmoitusajalla.

Muilta osin kuin tässä kohdassa on toisin sovittu, noudatetaan työehtosopimuksen ja sen allekirjoituspöytäkirjan säännöllisen työajan pidentämistä koskevia määräyksiä.

5.3 TAM15 (40h/vk)

Kolmen päivän työajan pidennys suoritetaan ottamalla käyttöön liittojen sopimat uudet vuorovapaataulukot.
(Vähennetään kolme Pekkaspäivää sopimusvuoden aikana)

5.4 Muut työaikamuodot

Työajan pidennys (24h) suoritetaan ottamalla käyttöön liittojen sopimat uudet vuorovapaataulukot joissa vuosityöajan pidennys on huomioitu.

6 Muita määräyksiä

Muilta osin kuin tässä sopimuksessa on toisin sovittu, noudatetaan työehtosopimuksen ja sen perälaudan säännöllisen työajan pidentämistä koskevia määräyksiä.

7 Sopimuksen allekirjoitus

Tämä sopimus allekirjoitetaan kahtena kappaleena, yksi kummallekin osapuolelle.

Kuusankoski 28.10.2016

________________________ ________________________
Kai Latvala Jorma Timonen
Työnantajan edustaja Pääluottamusmies

________________________ ----------------------------------------
Seppo Mäkinen Ismo Salminen
Työnantajan edustaja Osaston puheenjohtaja

________________________ ________________________
Hannu Mentula Jukka Henttu
Varapääluottamusmies Luottamusmies