Kuusanniemi-Voikkaan osasto Kuusanniemi-Voikkaan osasto 85

Osaston sivut facebookissa nimellä: Paperiliiton ammattiosasto Kuusanniemi-Voikkaa 85 ry.

Täällä ajankohtaisia asioita suljetussa ryhmässä.