Työsuojeluvaltuutetun vaalin ehdokasasettelu

19 Kuusankosken osasto 11.10.2021

  

UPM Communication Papers Kymin työntekijöiden kokous pidetään 26.10.2021 klo 16:00 Koskelankuja 3:ssa.

Kokouksessa asetetaan ehdokkaat työsuojelun valvontalain

(44 / 2006) mukaisesti valittaviksi seuraaviin tehtäviin toimikaudelle 2022-2023:

Työsuojeluvaltuutettu

I varavaltuutettu

II varavaltuutettu

Mikäli kyseessä olevaan tehtävään asetetaan ehdolle ainoastaan yksi henkilö, valitaan hänet tämän kokouksen päätöksellä tehtävään. Mikäli asetetaan useampia ehdokkaita, suoritetaan vaali myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

 

Kuusankoskella lokakuun 8. päivänä 2021

               Tommi Bragge

Vaalitoimikunnan puheenjohtaja

Takaisin