Lakon aikaiset tulot ja verot

19 Kuusankosken osasto 09.05.2022

Verokorttimuutoksia varten lakon aikaiset tulot ja verot ovat:

Ennakkopidätyksen alainen tulo: 8904 €

Pidätetty vero: 3561,6 €

Muista laskea mukaan vuoden alusta saadut tulot (maksupäivä 14.1) ja kannustepalkkio (maksupäivä 22.4.)

Veroprosenttilaskuri

Takaisin