Kymin paperitehtaan uudet työsuojeluvaltuutetut aloittavat työnsä poikkeuksellisessa tilanteessa

19 Kuusankosken osasto 29.12.2021

Paperitehtaan uusi työsuojeluvaltuutettu Tapio Saarinen, I varavaltuutettu Tomi Mäkinen ja II varavaltuutettu Jouni Hietala astuvat virkoihinsa erikoisissa olosuhteissa. Lakon uhka on ilmeinen ja siihen vedoten työnantaja ei ole suostunut tekemään sopimusta työsuojeluyhteistoiminnasta. Uudet valtuutetut on valittu tehtäviinsä lakisääteisin perustein. Kolmikko arvelee kuitenkin, että kun uusi työehtosopimus jossain vaiheessa saadaan aikaiseksi, se ei heikennä työsuojeluvaltuutetun toimintaedellytyksiä.

-UPM korostaa työturvallisuuden merkitystä toiminnassaan, joten olisi kummallista, jos valtuutettujen ja työsuojeluasiamiehien asemaan puututtaisiin, toteaa I varavaltuutettu Tomi Mäkinen.

Työsuojeluvaltuutettu Tapio Saarinen on ollut pitkään mukana edunvalvonnassa luottamusmiestehtävissä. Tehdaspalokunnan kautta myös työturvallisuuteen liittyvät asiat ovat tulleet tutuiksi. Saarinen sanoo valtuutetun tehtävän poikkeavan jonkin verran luottamusmiehen tehtävistä. Hän uskoo kuitenkin kaiken sujuvan, ovathan yhteistyökumppanit työnantajan puolelta jo valmiiksi tuttuja.

-Turvallinen työnteko on yrityksen ja työntekijöiden yhteinen tavoite. Suojavarusteita ja entistä turvallisempia työtapoja on otettu käyttöön, mutta kiihtyneestä työtahdista ja muusta epävarmuudesta johtuen valtuutetun työ painottuu nykyään entistä enemmän henkiselle puolelle, toteaa Tapio Saarinen.

Varavaltuutetut Mäkinen ja Hietala sanovat jakavansa valtuutetun sijaisuustehtävät niin, että kumpikin pääsee tutustumaan mahdollisimman hyvin edustamiinsa henkilöihin. Miehet olivat vastikään tulleet työsuojelukurssilta, jossa oli ollut myös muiden alojen työsuojelutehtävissä toimivia henkilöitä.

-Kurssi antoi hyvän kontrastin oman työpaikan ja muiden alojen suhteen. Työolosuhteet paperiteollisuudessa ovat toistaiseksi paremmin kuin monilla muilla aloilla, sanoo Jouni Hietala.

Kuvassa vasemmalta Tomi Mäkinen, Tapio Saarinen ja Jouni Hietala.

 

 

Takaisin