Ilmoitus tuotannon työosaston luottamusmiehen vaalin tuloksesta

19 Kuusankosken osasto 18.11.2020

Paperitehtaan tuotannon työntekijöitä edustavan luottamusmiehen vaali suoritettiin 13.11. – 18.11.2020 välisenä aikana.

Vaalissa luottamusmieheksi kaudelle 2021 -2022 valittiin Henri Koskela.

Ääniä vaalissa annettiin yhteensä 74. Vaalissa Henri Koskela sai 46 ääntä ja Ari Lehtoranta 28 ääntä.

Äänioikeutetuista 87 prosenttia kävi äänestämässä.

Tähän vaaliin kohdistuvat valitukset on tehtävä kirjallisesti vaalitoimikunnan puheenjohtajalle osoitteeseen Koskelankuja 3, 45700 Kuusankoski / Tommi Bragge 3.12.2020 kello 12:00 mennessä, jolloin vaalitoimikunta kokoontuu vahvistamaan tehdyn valinnan.

 

Tommi Bragge                                                              Marjo Henner-Niemi

vaalitoimikunnan puheenjohtaja                                   vaalitoimikunnan sihteeri

Takaisin