Ilmoitus pääluottamusmiesvaalin tuloksesta

19 Kuusankosken osasto 03.11.2020

UPM Communication Papers Oy Kymin työntekijöitä edustavan pääluottamusmiehen vaali suoritettiin 28.10. – 3.11.2020 välisenä aikana.

Vaalissa pääluottamusmieheksi kaudelle 2021 -2022 valittiin Jari Huomo.

Ääniä vaalissa annettiin yhteensä 275. Vaalissa Jari Huomo sai 152 ääntä ja Pasi Untolahti 123 ääntä.

Äänioikeutetuista 79 prosenttia kävi äänestämässä.

Tähän vaaliin kohdistuvat valitukset on tehtävä kirjallisesti vaalitoimikunnan puheenjohtajalle osoitteeseen Koskelankuja 3, 45700 Kuusankoski / Tommi Bragge 18.11.2020 kello 12:00 mennessä, jolloin vaalitoimikunta kokoontuu vahvistamaan tehdyn valinnan.

Tuotannon työosaston alueen työosaston luottamusmiehen vaali käydään aiemmin ilmoitettuna ajankohtana. Vaalista julkaistaan erillinen ilmoitus.

Takaisin