Työsuojeluasiamiehet 2018 - 2019

Kuorimo: Tapio Voutilainen
Hakekasa / Liettämö: Jari Kettunen
Jätevesilaitos: Martti Vesterinen
Massatehdas: Niko Räsänen
Kartonkitehdas: Petri Keravuo
Jälkikäsittely: Kauno Forsman
Tuotevarasto: Tiia Eskelinen
Voimalaitos: Jari Ukkonen
Mekaaninen kunnossapito: Jari Jääskeläinen
Sähkö/automaatio: Hannu Happonen
Käynninvarmistus TAM 37: Reijo Hätinen
Laboratorio: Ulla-Maija Turunen