Kuopion osasto 55 - Osaston historia Osaston historia

Mistä kaikki alkoi...eli Kuopion osaston 55 historiaa:

Ammattiosastomme perustava kokous pidettiin 5.6.1968 Kuopion maalaiskunnan alueella Sorsasalossa, syksyllä toimintansa aloittavalla Savon Sellu Oy:n tehtaalla. Kokoukseen osallistui 45 Savon Sellu Oy:n palveluksessa olevaa työntekijää. Paperiliiton edustajina ja "kummisetinä" olivat Pertti Viinanen, Unto Luhtasaari ja Pekka Aro, joiden toiminta ja tuki osastomme eteenpäin menolle on ollut erittäin tärkeää.Uutta ammattiosastoa, joka Paperiliiton kentässä sai numerokseen 55, lähtivät luotsaamaan Pertti Nurmiainen puheenjohtajana, Kauko Riihelä sihteerinä, Eino Räsänen taloudenhoitajana ja Matti Koponen pääluottamusmiehenä.

Tehtävää luottamusihmisillä oli paljon. Oli käytävä raskaat palkka- ja vakanssineuvottelut. Käynnistettävä voimallinen jäsenhankinta, olihan tavoitteena 100% järjestäytyneisyys, joka toteutui jo vuoden 1970 aikana. Tavoitteen saavuttaminen ei vielä riitä, vaan on kyettävä säilyttämään saavutettu asema. Kiitos luottamusihmisille, voimme tänä päivänäkin kirjoittaa luvun 100%.

Osastoomme perustettiin tammikuussa vuonna 1970 urheilutoimikunta, jonka tehtävänä oli lähteä kehittämään työntekijöiden eri urheilulajien harrastusta. Alkuvuosina kisattiin Sellun mestaruuksista ainakin työosastojen lentopallo - keilailu - kaukalopallo - hiihto - jalkapallo- ja pingismestaruudesta.

Huvi- ja retkeilytoimikunta perustettiin 10.1.1969. Toimikunnan tehtäväksi annettiin matkan järjestäminen Paperiliiton retkeilypäiville, sekä pikkujoulun järjestäminen. Retki ja pikkujoulu onnistuivat hyvin. Valitettavasti molemmat kuoleutuivat myöhemmin, toinen osanoton laimeuden vuoksi, toinen yhtiömme lopetettua taloudellisen tukensa.

Myöhemmin huvi- ja retkeilytoiminnan järjestämisestä on vastannut ammattiosaston toimikunta.

Varsin arvokkaan lisänsä vapaa-ajan viettoomme muodostaa osastomme kesämökki Suvi-Sellu, jonka hankinnassa ja rahoituksessa merkittävää osaa esittivät Savon Sellu Oy ja Metsäliiton silloinen toimitusjohtaja Wolter Westerholm. Vuokrasopimuksen allekirjoittivat 1.7.1973 Vilho Rautalahti, Aulis Myllykoski sekä Heikki Savolainen ja Eino Räsänen. Mökki on toiminut erinomaisena henkireikänä työntekijöille, jotka ovat halunneet vetäytyä rentoutumaan kauniiseen ja rauhalliseen luontoon, sekä erilaisten tilaisuuksien, kuten esimerkiksi pilkki- ja ulkoilupäivän järjestyspaikkana.

Osastomme luottamustehtävissä ovat toimineet:

Puheenjohtajat:

Pertti Nurmiainen, Vilho Kasanen, Seppo Ropponen, Veli Rinnankoski, Tauno Ojala, Juhani Koistinen, Timo Pietikäinen, Seppo Hiltunen ja Leo Happonen.

Pääluottamusmiehet:

Matti Koponen, Juhani Kankkunen, Pekka Ukkonen ja Eero Ahonen.

Vuonna 1974 valittiin ensimmäiseksi työsuojeluvaltuutetuksi Arvo Sorri. Arvon jälkeen tehtävää hoiti Kauko Tuura. Kaukon menehtyessä traagisessa puskukoneturmassa vuonna 1977 siirtyi tehtävää hoitamaan varavaltuutettu Teuvo Kainulainen. Teuvon siirtyessä viettämään ansaittuja eläkepäiviä, vuonna 2006 valtuutetun vaativaan tehtävään valittiin Erkki Röppänen.

Osastomme luottamusihmiset ovat vuosien saatossa toimineet aktiivisesti ja ansiokkaasti erilaisessa luottamus- ja hallintotehtävissä mm. Paperiliiton, SAK:n, kunnallispolitiikan sekä eri urheiluseurojen toiminnan saralla.

Puheenjohtaja Leo Happonen