Työsuojeluvaltuutettujen valintojen vahvistaminen

55 Kuopion osasto 18.11.2021

Mondi Powerflute Oy tehtaan työntekijöitä edustavien työsuojeluvaltuutettujen valintajärjestelyistä vastaava vaalitoimikunta vahvistaa tänään ilmoituksessa

Marraskuun 18 päivänä 2021 mainitun valitusajan päättyessä toimikaudelle

2022 – 2023 tehdyt valinnat.

 

 

Tehtäviin valittiin:

 

työsuojeluvaltuutettu    Kari Rissanen

1. varavaltuutettu          Merja Haatainen

2. varavaltuutettu          Antti Nuutinen

 

Kuopiossa marraskuun 18 päivänä 2021

 

Pauli Koponen                     Marketta Ahonen

vaalitoimikunnan pj.             vaalitoimikunnan sihteeri

 

Jäsen:

Ulla-Maija Turunen

 

 

 

Takaisin