Taloudenhoitaja tiedottaa

Liiton jäsenmaksuprosentti vuonna 2019:

Vuonna 2019 liiton jäsenmaksu on 1 % ennakkoveron alaisesta palkkatulosta. Muuttuva osa muodostuu Finanssivalvonnan vuosittain vahvistamasta Paperityöväen työttömyyskassan osuudesta, joka on 0,30 prosenttia.Tämä tarkoittaa, että kokonaisjäsenmaksu on verokirjavuoden alusta (10.12.2018) alkaen 1,30 % ennakkoveron alaisesta palkkatulosta.

Ohjeet itse maksaville jäsenille:

Muutosilmoitus jäsenrekisteriin:

Ota yhteyttä liiton jäsenrekisteriin puh: 050 5308 599 tai 050 5308 471

  • lähdet opiskelemaan
  • saat äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa KELA:lta
  • lähdet varusmiespalvelukseen
  • jäät vuorotteluvapaalle tai muulle palkattomalle vapaalle
  • jäät työttömäksi
  • olet sairaana niin, että työnantaja ei maksa palkkaa
  • jäät eläkkeelle

Näissä tapauksissa jäsenmaksua ei peritä, jolloin jäsenrekisteriin tulee poikkeama.

Hautausavustus:

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajille maksetaan hautausavustusta seuraavasti:

Jos jäsen on suorittanut jäsenmaksunsa vähintään kolmelta (3) vuodelta, on avustus sataseitsemänkymmentä (170) euroa. Eläkkeellä olleen jäsenen jälkeen suoritetaan hautausavustus silloin, kun jäsen on työssä ollessaan maksanut jäsenmaksunsa vähintään kymmenen (10) vuoden ajalta.Avustusta on haettava kuuden (6) kuukauden kuluessa jäsenen kuolinpäivästä lukien. Hautausavustusta haettaessa ota yhteyttä kuolleen jäsenen osaston taloudenhoitajaan.

Paperiliiton nettisivuille https://www.paperiliitto.fi/jasenasiat/muut-jasenedut.html on lisätty täytettävä ja tulostettava hautausavustushakemus.

Hakija voi itse täyttää ja tulostaa lomakkeen.

Hakemuksen voi tämän jälkeen toimittaa joko jäsenen ammattiosaston taloudenhoitajalle tai Paperiliiton jäsenrekisteriin osoitteeseen Paperiliitto r.y. PL 326, 00531 HELSINKI

Jäsenrekisteri lähettää käsittelemistään hakemuksista tiedon kyseisen ammattiosaston taloudenhoitajalle.