12-tuntisesta hyötyä poikkeusoloissa

55 Kuopion osasto 31.03.2020

Työaikajärjestelmä voi auttaa pitämään työntekijät terveinä ja tuotannon käynnissä.

 

Paperiliitto-lehdessä 2/2016 Raija Rissanen ja Markku Savolainen kertoivat 12-tuntisen parantaneen palautumista ja jaksamista. Kuva Matias Honkamaa

 

Vallitsevan koronaepidemian aikana työpaikoilla kannattaisi vakavasti harkita 12 tunnin työvuorojärjestelmien hyödyntämistä. Tämä on huomattu Paperiliitossa poikkeustilanteen edetessä.

Keskeytymättömässä vuorotyössä eli työaikamuoto 37:ssa 12-tuntisen vuorojärjestelmän etuna on vuoronvaihtojen vähäisyys. Viikon aikana vaihtoja on 12 tunnin vuoroissa 14 kun niitä on 8 tunnin vuoroissa 21. Tämä tarkoittaa, että 12-tuntisen tekijät kohtaavat työpaikalla toisia työntekijöitä harvemmin. Perinteisessä 8 tunnin järjestelmässä vaihtoja on joka päivä yksi enemmän, jolloin kasvaa myös riski kohdata joku tarttuvaa tautia sairastava.

– Vuorovaihtojen väheneminen voi näin vähentää työpaikalla tapahtuvien tartuntojen riskiä oireettomasta henkilöstä toiseen. Jos 12-tuntiseen järjestelmään yhdistetään vielä pidennetty omalla ilmoituksella sairauspoissaolo, vähenee myös sairastuneiden tarve käyttää työterveyshuollon palveluita, sanoo Paperiliiton liittosihteeri Juhani Siira.

Omaa ilmoitusta on osassa 12-tuntista tekevistä työpaikoista jo pidennetty. Esimerkiksi Kuopiossa Mondi Powerflutella omalla ilmoituksella voi olla nykyisessä poikkeustilanteessa pois viisi päivää.

– Tällöin sairastuneen työntekijän pisin tervehtymisaika voisi olla jopa 15 vuorokautta, kun käytössä on välivapaallinen vuorojärjestelmä, ja 16 vuorokautta, jos välivapaata ei ole. Poissaoloja työvuoroista tulee vain 4, huomauttaa Siira.

Jos epidemia laajenisi, on poissaolojen tuuraukseen käytettävissä 12-tuntisesssa 3:n vapaalla olevan vuoron työntekijöitä. 8-tuntisessa yleinen tuuraustapa on tehdä 2 vuoroa peräkkäin eli 16 tunnin työpäivä.

Sosiaalitiloihin porrastetusti

Mondi Powerflutella on totuttu 12-tuntisen vuorojärjestelmän vähäisiin vuoronvaihtoihin jo vuosien ajan. Kosketuksissa oloa toisiin työntekijöihin vältetään nykyisissä oloissa myös sillä, etteivät töihin tulevat ja sieltä lähtevät olisi yhtä aikaa sosiaalitiloissa.

­– Tässäkin tilanteessa 12-tuntisen vuorojärjestelmän hyvät puolet korostuvat, koska vuoronvaihtoja ja ihmisten kohtaamisia on vähemmän, samoin työmatkan tekemistä ja sen varrella tapahtuvaa pysähtelyä, kertoo pääluottamusmies Eero Ahonen. Hän hoitaa omaa tehtäväänsä etänä, kuten muutkin, ketkä suinkin pystyvät.

Koronatartuntojen hillitsemiseksi työpaikalla on ohjeistettu, ettei lievissäkään flunssaoireissa saa tulla työpaikalle. Siivousta tehtaalla on tehostettu ja palkattu sitä varten kaksi määräaikaista siivoojaa neljän vakituisen lisäksi.

Isompi reservi käytössä

Pääluottamusmies Arto Hulkko Stora Ensolta Kaukopäästä pitää selvänä etuna sitä, että 12-tuntisessa järjestelmässä on joka päivä yksi vuoronvaihto vähemmän kuin 8-tuntisessa. Tartuntojen mahdollisuus pienenee myös silloin, jos joku tietämättään kantaisi koronavirusta.

– Jos ja kun tehtaalle tulisi epidemia ja moni sairastuisi tai joutuisi karanteeniin, on töissä vain yksi vuoro, mitä pitää paikata. Reservi on isompi, jos poissaoloja joudutaan tekemään ylitöinä. Ja ainakin meillä on ylitöihin tuleminen sujunut tähänkin saakka ongelmitta, Hulkko sanoo.

Imatran tehtailla parikymmentä henkeä on joutunut jäämään karanteeniin palattuaan ulkomaanmatkalta. Tuurausta on jokaisen kohdalla tarvittu silti vain muutamaksi päiväksi, koska käytössä on 12-tuntinen vuorojärjestelmä.

Vähäistenkin flunssaoireiden takia on nyt jäätävä mieluummin kotiin kuin tulla töihin. Stora Enson Imatran tehtailla voi omalla ilmoituksella olla pois enintään kolme päivää. Terveydenhoitaja voi pidentää poissaolon viiteen päivään ja lääkäri seitsemään päivään. Sairastuneen ei näissä tilanteissa tarvitse liikkua kotoaan, vaan yhteydenotot tehdään puhelimitse tai etälääkärin vastaanotolle.

Tehtaalla pyritään nyt monin käytännön toimin ehkäisemään virustartuntojen leviämistä aina tehostetusta siivouksesta vierailurajoituksiin. Työaikaleimauslaitetta ei näpytellä lainkaan ja valvomon yhteiskäytössä olevat näppäimistöt desinfioidaan vuoron päätteeksi siihen saakka, kunnes niihin saadaan kertakäyttöiset näppäinsuojat.

Tutkittua - 12 tuntia verrattuna 8 tuntiin

Työterveyslaitoksen 2016 tekemän selvityksen perusteella tutkituista 8 tunnin ja 12 tunnin eteenpäin kiertävistä vuorojärjestelmistä 12 tunnin nopeassa vuorojärjestelmässä työtyytyväisyys, koettu vireys, itse arvioitu uni, koettu terveys ja työssä suoriutuminen olivat korkeammalla tasolla kuin muissa järjestelmissä.

Eroja ilmeni myös sairauspoissaoloissa ja työtapaturmissa. Työnantajien rekisteritietojen perusteella sairauspoissaolojen esiintyvyys nousi lievästi 8 tunnin vuorojärjestelmissä vuosina 2008–2015, mutta 12 tunnin vuorojärjestelmässä pysyneillä tai siihen vaihtaneilla työntekijöillä sairauspoissaolojen esiintyvyys oli hieman muita ryhmiä matalampi. Myös sairauspoissaolojen lukumäärä vuodessa oli 12 tunnin järjestelmässä 8 tunnin järjestelmiä hieman matalampi.

 

Kokemuksia 12-tuntisesta työaikamuodosta Savon Sellulta eli nykyiseltä Mondi Powerflutelta Paperiliitto-lehti 2/2016

Takaisin