Psykososiaalinen kuormitus hallintaan

Ajankohta: 24.05.2021 - 26.05.2021

Tapahtumapaikka: Murikka-opisto

Kurssikieli: Suomi

Kurssi lisää tietämystä ja osaamista psykososiaalisen kuormituksen ehkäisystä ja hallinnasta työssä, psykososiaalisten riskien arvioinnista sekä työn voimavaroista ja niiden hyödyntämisestä omassa työssä.

Kurssin kohderyhmä: työsuojeluvaltuutetut, varavaltuutetut ja työsuojeluasiamiehet sekä työsuojelutoimikunnan jäsenet

Kurssin sisältöä:

Pohditaan psykososiaalista kuormitusta aiheuttavia tekijöitä työssäa mietitään työhyvinvoinnin näkökulmaa kuormituksen hallinnassa.

Esitellään ja harjoitellaan psykososiaalisten vaarojen tunnistamista ja riskien arviointia.

Etsitään keinoja ja hyviä käytäntöjä kuormituksen ehkäisyyn, hallintaan ja työn sujuvoittamiseen omalle työpaikalle.

Takaisin Tapahtumat-sivulle