Haasteelliset vuorovaikutustilanteet edunvalvontatyössä, yleinen kurssi

Tapahtumapaikka: Murikka-opisto

Kurssikieli: Suomi

Työpaikalla kohdataan joskus asioita ja tilanteita, joita on erityisen vaikea ottaa puheeksi. Kurssilla harjoitellaan tällaisten tilanteiden puheeksi ottamista rakentavan ja ratkaisukeskeisen vuorovaikutuksen avulla.

Esimerkiksi vahvoihin muutosvastustustilanteisiin, kiusaamistilanteisiin, riitoihin ja muihin ihmissuhdekonflikteihin
tai yksilön työyhteisöä murentavaan vuorovaikutustapaan puuttuminen voi tuntua vaikealta ja jopa pelottavalta.

Haasteellisia kohtaamistilanteita ovat kaikki sellaiset, joihin liittyy paljon vahvoja tunteita: surun, ahdistuksen, vihan tai pelon kohtaamista toisessa osapuolessa. Erilaiset yksityisyyteen liittyvät asiat ovat myös vaikeita mutta joskus välttämättömiä ottaa puheeksi, silloin kun ne vaikuttavat koko työyhteisön hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Vaikeita tilanteita ovat myös ns. konfrontaatiotilanteet, joissa osapuolten näkemykset ovat vahvasti ristiriidassa, mutta tulosta pitäisi silti saada aikaan rakentavan vuorovaikutuksen avulla.

Varhainen asian esille ottaminen estää ongelmien kärjistymistä ja helpottaa niiden ratkaisemista sekä lisää työyhteisön sosiaalista pääomaa ja työn sujuvuutta.

Kurssi sopii erityisesti edunvalvontatehtävissä toimiville.

Takaisin Tapahtumat-sivulle