Paperiliiton kurssitarjontaa loppukesälle

17 Kotkan osasto 26.06.2020

FIRST STEP - YHDESSÄ TOIMIMINEN JA LIIKUNNAN ILO (5 pv) 24.-28.8. Murikassa

Kurssilla pohditaan jäsenten, työpaikan ja ammattiosaston yhteistä toimintaa unohtamatta liikunnan iloa.

Kurssi on tarkoitettu jäsenille, jotka ovat kiinnostuneet ammattiosaston ja liiton toiminnasta, mutta rohkeus mukaan tulosta mietityttää

Kurssin sisältöä:

·          Pohditaan yhdessä mielikuvia ay-liikkeestä.

·          Mietitään miten voi helposti lähteä mukaan ammattiosaston toimintaan.

·          Nautitaan päivittäin ohjatusta liikuntatuokiosta.

 

Paperiliitto maksaa osallistumismaksun, täysihoidon sekä matkat. Kurssi on ns. järjestökurssi eli työnantaja ei ole velvollinen maksamaan ansionmenetystä. Liitto maksaa silloin osallistujalle kurssipäivärahan ja kurssistipendin. Katso tarkemmin www.paperiliitto.fi/koulutus

 

Kurssille haetaan kurssilomakkeella, jonka löydät Paperiliiton sivulta tai ammattiosastosi opintoasioiden hoitajalta.


FIRST STEP - TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT JA LIIKUNNAN ILO (5 pv) 24.-28.8. Murikassa

Kurssilla mietitään, miten työpaikan arki sujuu ja mitä perusasioita on hyvä tietää työelämästä. 

Kurssi on liikuntapainotteinen: jokaisena kurssipäivänä tutustutaan johonkin liikunta- ja kuntoilulajiin ohjatusti Varalan Urheiluopiston ohjaamana.

Kurssi on suunnattu kaikille jäsenille, joita kiinnostavat omat vaikutusmahdollisuudet työpaikalla sekä oman terveyden edistämiseen niin työssä kuin vapaa-ajalla.

Kurssin sisältöä:

• Tutustutaan työntekijän oikeuksiin, velvollisuuksiin ja vaikutusmahdollisuuksiin.

• Käsitellään ruokavalion, liikunnan ja palautumisen merkitystä.

Paperiliitto maksaa osallistumismaksun, täysihoidon sekä matkat. Kurssi on ns. järjestökurssi eli työnantaja ei ole velvollinen maksamaan ansionmenetystä. Liitto maksaa silloin osallistujalle kurssipäivärahan ja kurssistipendin. Katso tarkemmin  www.paperiliitto.fi/koulutus

 

Kurssille haetaan kurssilomakkeella, jonka löydät Paperiliiton sivulta tai ammattiosastosi opintoasioiden hoitajalta.


FIRST STEP – TYÖTURVALLISUUTEEN JA TERVEYTEEN (5 pv)

Miten sinä voit vaikuttaa omaan jaksamiseesi ja työkykyysi?

Työturvallisuus on työpaikalla tapahtuvaa yhteistoimintaa, jossa jokainen voi olla mukana pienin teoin ja askelein. Jokainen vastaa osaltaan terveellisestä työstä henkilökohtaisella työturvallisuuskäyttäytymisellään. Hyvillä työyhteisötaidoilla voidaan puolestaan vaikuttaa työpaikan kulttuuriin. 

Kurssi on liikuntapainotteinen: jokaisena kurssipäivänä tutustutaan johonkin liikunta- ja kuntoilulajiin ohjatusti.

Kurssi on suunnattu kaikille jäsenille, joita kiinnostavat omat vaikutusmahdollisuudet työturvallisuuden sekä oman terveyden edistämiseen niin työssä kuin vapaa-ajalla.

 

Paperiliitto maksaa osallistumismaksun, täysihoidon sekä matkat. Kurssi on ns. järjestökurssi eli työnantaja ei ole velvollinen maksamaan ansionmenetystä. Liitto maksaa silloin osallistujalle kurssipäivärahan ja kurssistipendin. Katso tarkemmin  www.paperiliitto.fi/koulutus

 

Kurssille haetaan kurssilomakkeella, jonka löydät Paperiliiton sivulta tai ammattiosastosi opintoasioiden hoitajalta.

Takaisin