Paperiliiton tarjoamat edut: Sopimusturva työehtoasioissa on liiton tärkein jäsenetu. Vain yhdessä toimien paperityöntekijät voivat tehdä hyviä sopimuksia ja valvoa niiden noudattamista. Ongelmatilanteissa käänny ensin työosaston luottamusmiehen puoleen, hän vie tarvittaessa asiaa eteenpäin. Työsuojelukaan ei toimi ilman yhteistyötämme. Jos huomaat työsuojelussa korjattavaa, keskustele välittömästi asiasta työnjohdon ja työosaston työsuojeluasiamiehen kanssa. Näin saat asiasi hoidetuksi tai ainakin jatkokäsittelyyn. Oikeusapua eli lakiapuakin jäsen voi tarvita edunvalvonta-asioissa. Sitä voi saada liitosta sääntöjen (20§) mukaisin perustein. Tärkein edellytys on, että avuntarve aiheutuu jäsenen toiminnasta liitossa tai työsuhdeasioissa. Avustuspyyntö esitetään ensin oman osaston toimikunnalle. Liiton koulutustoimintaan osallistumalla jäsen voi kehittää sekä itseään että valmiuksiaan toimia ja vaikuttaa ammattiyhdistysliikkeessä. Kysy lisää osastosi toimihenkilöiltä. Työtaisteluavustusta jäsen saa lakkotilanteessa sääntöjen (19§) mukaisin perustein. Avustuksen suuruudesta päättää liittovaltuusto. Työttömyyspäivärahaa työttömäksi tai lomautetuksi joutunut jäsen saa liiton yhteydessä toimivalta Paperityöväen Työttömyyskassalta. Päivärahaa maksetaan sääntöjen mukaan ja se on tarkoitettu korvaamaan ansionmenetystä. Kassan asiamiehenä toimii ammattiosaston taloudenhoitaja. Työttömien jäsenten toimeentuloon koulutuksen aikana työttömyyskassa myöntää tukea ja päivärahaa laissa määritellyin perustein. Varmista oikeutesi etuuksiin työttömyyskassalta tai työvoimaviranomaisilta ennen ratkaisevia päätöksiä. Vuorotteluvapaata koskeva laki on voimassa toistaiseksi. Vuorotteluvapaajärjestelyistä on sovittava työnantajan kanssa. Vuorottelukorvausta haetaan omalta työttömyyskassalta.