Jaostot v. 2018-2019
Suunnitelma vuodelle 2019 aukeaa tästä...

Puheenjohtaja

Jäsen

MuKaVa

Johanna Toivonen Timo Haakana
Tapani Kääriäinen
Sauli Väisänen
Sami Ilves
Tero Korhonen

Petra Paasolainen

Tiina Ovaska

Jaana Suhonen
Eija Kiiveri
Joonas Hauska
Liikunta
Ville-Veikko Räsänen Ossi Holma
Timo Jumppanen
Birgitta Hoffrén
Ilpo Kostiainen
Jarkko Ryynänen
Mika Salo
Valtteri Skyttä
Talous
Timo Jumppanen Mika Hatakka
Arto Hulkko
Birgitta Hoffrén
Kala
Martti Jäppinen Tapani Hovatov
Jani Jantunen
Janne Kähö
Sopupirtin talotoimikunta
Jussi Varis Ilpo Kontiainen
Johanna Pehkonen
MP 21
Seppo Jäntti Jussi Sairanen
Markku Turkkila
Pertti Salminen
Pekka Savolainen
Eija Naukkarinen
Sauli Väisänen
Birgitta Hoffrén
Ossi Holma
Jarkko Mattinen