Liittokokousesitykset / PAPERILIITTO R.Y:N XXIII LIITTOKOKOUS 17. – 18.6.2021

21 Kaukopään osasto 25.11.2020

PAPERILIITTO R.Y:N XXIII LIITTOKOKOUS 17. – 18.6.2021

 

Ammattiosastojen tekemät liiton sääntöjen 11 §:n 5. kohdan mukaiset esitykset Paperiliiton XXIII liittokokoukselle:

 

Paperi 21:n jäsenten liittokokousesitykset toimitetaan sähköpostitse ammattiosaston puheenjohtajalle jarmo.hyotylainen@storaenso.com 1.2.2021 mennessä.

 

Liittokokousesitykset voi tehdä myös kirjallisesti. Kirjalliset esitykset tulee toimittaa osaston toimistoon 1.2.2021 mennessä.

 

Esityksestä tulee käydä ilmi mihin asiaryhmään esitys kuuluu ja siinä tulee olla esityksen lisäksi lyhyt perustelu.

 

Asiaryhmät ovat: 1. Säännöt, 2. Järjestötoiminta, 3. Sopimustoiminta, 4. Työsuojelu, 5.Ympäristönsuojelu, 6. Yhteiskuntavaikuttaminen, 7. Kansainvälinen toiminta ja 8. Jokin muu.

.

Takaisin