Sairaskassa Sampas lyhyesti:

Ja pitemmästi sampas


Lääkärinpalkkiot 80 %
Terveyskeskusmaksut 100 %
Poliklinikka-, sarjahoito- ja päiväkirurgiamaksut 100 %
Sairaalan hoitopäivämaksut 38,10 €/vrk
Kotisairaanhoidon maksu (enintään 250,00 € kalenterivuodessa)
Lääkärin määräämät tarpeelliset hoidot:
Sairausvakuutuslain mukaan korvattavat lääkkeet 80 % (myös alkuomavastuuseen sisältyvistä lääkekustannuksista)
Tutkimukset ja hoidot 100 %
Magneettikuvaukset 80%
Fysioterapia (korkeintaan 25 hoitokertaa kalenterivuonna) 75 %
Hierojan palkkiot 75 %
Tarpeelliset matkat lähimpään hoitopaikkaan 100 %
Mittarit ja laitteet (verenp., astma, sokerit.) 75 %
Sidokset, apuvälineet 75 % joka kolmas kalenterivuosi
(jos ne eivät ole muun lain mukaan korvattavia) korvausyläraja 130 €
Hammashoidosta 90 % korvausyläraja/vuosi 350 €
Silmälaseista 90% joka toinen kalenterivuosi korvausyläraja 400 €
yhden vuoden jäsenyyden jälkeen
Hautausavustus jäsenen omaisille 510 €
Jäsenmaksu 1.1.2007 alkaen 1,1% ennakonpidätyksen alaisesta palkasta tai 20,00 € / 4 vko palkattoman vapaan ajalta (esim. lomautus,vuorotteluvapaa ja hoitovapaa)

Huom. Fysioterapiassa ja hieronnassa pitää hoidon antajan
olla ammattikoulutuksen saanut henkilö, joka on merkitty Valviran ammttihenkilöiden keskusrekisteriin.