Kaipolan osasto 80 - Info Info Os.80

Kaipolan osasto 80 ry


Jäsenistö muodostaa liiton. Yhdessä olemme Paperiliitto!

Paperiliitto neuvottelee työehtosopimuksen ja valvoo sen noudattamista
myös paikallisesti ammattiosastojen ja luottamusmiesverkoston kautta.

Liittona muodostamme voiman joka antaa neuvotteluaseman myös paikallisesti.
Liitto valvoo työolosuhteita, -kohtelua, palkkausta ja sen oikeellisuutta.

Työttömyyskassa hoitaa päivärahasi lomautus ja työttömyystilanteissa.
Osasto avustaa hakemusten tekemisessä.

Liiton kautta saamme asiamme vietyä myös maamme päättäviin elimiin
aina eduskuntaa myöten.

Paperiliiton kautta kuuluumme SAK:hon ja sen kautta vaikutamme
työelämään verotuksen ja erilaisten tulonsiirtojen ym kautta.

Osaston toimintaa johtaa kymmenjäseninen hallitus.
Hallitus valitaan joka toinen vuosi syyskokouksessa.
Työpaikoilla asioita hoitavat pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun
lisäksi luottamusmiehet sekä työsuojeluasiamiehet.


Kaipolan osasto 80 ry