Kaipolalaisilla on 13.7.2021 asti aikaa anoa sairauskassan ulkojäsenyyttä

80 Kaipolan osasto 03.06.2021

Ohessa vielä sairauskassan hallituksen yleisohje mikäli Kaipolalaisia menee määräaikaiseen työsuhteeseen Jämsänkoskelle, ulkopuoliselle työnantajalle tai siirtyvät opiskelemaan.

 

Jokilaakson Sairauskassa              1.6.2021

 

HALLITUKSEN YLEISOHJE ULKOJÄSENET

Tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotut, jotka siirtyvät kassan toimintapiirissä olevan työnantajan palvelukseen määräajaksi.

  • he voivat säilyttää/siirtyä kassan ulkojäseniksi sen jälkeen, kun määräaikaisuus päättyy (riippumatta määräaikaisuuden pituudesta), koska heillä on olemassa työnantajan irtisanomispaperi tuotannollisista ja taloudellisista syistä 13.5.2021 alkaen.

Tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotut, jotka siirtyvät kassan toimintapiirin ulkopuolella olevan työnantajan palvelukseen määräajaksi

  • ansiotyö saa kestää enintään 6 kuukautta, mikäli määräaikaisuus on pitempi he eivät voi säilyttää/siirtyä ulkojäseniksi.

 

Opiskelijoiden ulkojäsenyys

  • he voivat säilyttää/siirtyä ulkojäseniksi.

 

Edellytyksenä on, että ennen ulkojäsenyyttä kassan jäsenyys on kestänyt vähintään 15 vuotta.

 

Takaisin