Ennen ja nyt

Ammattiosaston perustajajäsenet Oskari Tanttinen vasemmalla ja Otto Sulkunen oikealla.

Ennen ja nyt

Tiivistelmä historiikistä

Ennen ja nyt
Tiivistelmä Ammattiosastomme jäsenen Erkki Juhantien laatimasta historiikista 5.11.1966
Ammattiosasto 12 ry on perustettu 21.11. 1906 Lohikosken tehtaan lukutuvassa. Silloinen nimike oli Lohikosken tehtaan Työväenyhdistys paperiammattiosasto 17 ry. Ammattiosastomme perustamiskokouksen puheenjohtajana oli Otto Nieminen ja sihteerinä toimi Konsta Tuukkanen. Ensimmäisen johtokunnan jäsenet olivat: Olga Kautto, Erika Haavisto, Otto Nyberg, Kalle Toikka, Konsta Tuukkanen, Emil Kyyhkynen, Joonas Takala, Kalle Finni, Hilma Tuukkanen ja Kalle Kytönen.
Ensimmäisen vuoden toiminta oli hiljaisen tunnustelevaa ja 1907 osaston toiminta käynnistyi rohkaisevaksi, sillä silloin saatiin yleinen ja yhtenäinen äänioikeus ja keskusjärjestö syntyi, joka yhtenäisti ammattiosastojäseniään. Samana vuonna osasto jäsenineen taisteli lakkoillen 8 tunnin työajasta, tarkalleen 19.6.1907. Työtaistelu kesti 13 päivää ja käsitti 200 työntekijää. Lakko voitettiin ja vasta kymmenen vuoden päästä, 1917, 8 tunnin työaika saavutettiin koko maahan.
Ensimmäisen maailmansodan aikana osastomme toiminta oli hyvin rajoittunutta. Vuosi 1918 oli osaston toiminnalle vaikeaa aikaa. Ay-poliittinen toiminta jouduttiin keskeyttämään kansalaissodan vuoksi. Ammattiyhdistysaktiiveja tällöin erotettiin, pidätettiin tai he olivat valvonnan alaisina. Vuonna 1930 ajautui Jyväskylän paperiammattiosasto 17 jälleen ongelmalliseen tilanteeseen. Tällöin vanha keskusjärjestö hajosi (SAJ) ja silloinen sisäpoliittinen kriisi vaikeutti suuresti osaston toimintaa mm. Lapuan liike, talouspula ja hajotusliike ”keltainen järjestö” eli riippumaton työväenliike. Uusi keskusjärjestö SAK ry. syntyi ja tähän uuteen järjestöön osastomme 17 ry. rekisteröityi nykyiseksi 12 ry.:ksi (1930). Tässä horjuttavassa ajassa jäsenmäärä oli noin 10 henkilöä ja koko liitossa oli noin 1000 jäsentä.
Toinen maailmansota vei monet jäsenet rintamalle, joten järjestötoiminta jouduttiin keskeyttämään, vaikka hiljaista eloa toiminnan taholta olikin sisäisesti olemassa ja sotatilanteesta huolimatta jäsenmäärä oli noususuhdanteinen. Sodan päätyttyä jäsenmäärä nousi ennätyslukuihin. Osastomme toiminta oli varsin vilkasta ja tärkeimmälle sijalle nousi näistä jäsenien ay- poliittinen valistustyö ja liikuntakasvatus. Opiskelut Kiljavan opistossa alkoivat sekä opintopiirit, joissa koulutettiin pääasiassa luottamusmiehiä tehtäviinsä. Valistustyön tiimoilta 15.7.1945 pidettiin Suomen paperiteollisuuden työtekijäin Keski-Suomen aluejärjestön perustava kokous. Tämän kokouksen järjesti Jyväskylän paperiammattiosasto.
Sodan jälkeisenä aikana osaston toiminnan tärkeimmälle sijalle nousi luottamusmiesverkoston saavuttaminen, ja naistoimintaa unohtamatta, 14.10 1966 perustettiin Kankaan kerholassa naisjaosto.
Tarja Sulkunen

Uutinen julkaistu: 08.01.2014