Jäsenuutinen

Kesätyöntekijät jäseniksi

Paperiliitto-lehden 4/2017 välissä on juliste, joka kertoo, kuinka liitto toimii. Tekijät: Jii Roikonen, Sami Turunen, Reima Kangas, lehden toimitus

Kesätyöntekijät jäseniksi

Paperiliiton jäseneksi voivat liittyä myös kesätyöntekijät.

Tehtaallemme on tulossa kesätyöntekijöitä. Voiko heidät ottaa ja kuinka heidät otetaan ammattiosaston ja Paperiliiton jäseniksi?
Kyllä voi. Työntekijä liittyy jäseneksi täyttämällä luottamusmiehen tai ammattiosaston toimihenkilön kanssa jäsenmaksun perintäsopimuksen. Lomakkeita on ammattiosastolla tai sen voi tulostaa liiton nettisivuilta. Työntekijä liittyy samalla Paperityöväen työttömyyskassan jäseneksi.

Jos kesätyöntekijä on liiton oppilasjäsen, muuttuuko jäsenyys automaattisesti varsinaiseksi jäsenyydeksi?
Ei muutu. Työntekijän on aina työsuhteen alkaessa täytettävä jäsenmaksun perintäsopimus.

Työntekijä on aloittanut työt kaksi kuukautta sitten. Voiko jäsenmaksua maksaa työsuhteen alkamisesta taannehtivasti?
Kyllä voi. Jäsen voi jäseneksi liityttyään maksaa jäsenmaksua enintään 6 kuukauden ajalta, jos työsuhde on ollut voimassa ja hän on saanut ansiotuloa ennen liittymistä.

Saako liittyvä jäsen heti liiton täydet jäsenedut ja palvelut?
Kyllä saa. Liiton kaikki jäsenpalvelut ja jäsenille tarjottavat edut ovat heti jäsenen käytettävissä. Jäsen saa postitse jäsenkortin ja sen mukana tietoa liitosta ja jäseneduista. Paperiliitolla on myös mobiilijäsenkortti, josta näkee jäsenetuja ja -uutisia. Ammattiosastot päättävät itse jäsenilleen tarjoamistaan jäseneduista, joten niistä tietoa saa ammattiosastosta. Monet osastot pitävät kesätyöntekijöille oman infotilaisuuden.

Miksi kesätyöntekijän kannattaa liittyä Paperiliittoon?
Paperiliitto valvoo ammattiosastojen kanssa työntekijöiden oikeuksia ja velvollisuuksia työpaikoilla. Tarvittaessa liitto auttaa jäseniään, mikäli heille tulee ongelmia työsuhteeseen liittyvissä asioissa.
Kesätyöntekijä kartuttaa lyhyessäkin työsuhteessa ansiosidonnaisen päivärahan työssäoloehtoa. Mikäli kesätyöntekijä jatkaa työsuhteen jälkeen opiskelua, ei opiskeluaika kuluta päivärahan kertymisen tarkastelujaksoa. Työssäoloehdon voi kerryttää useammasta lyhyestä työskentelyjaksosta, kun on maksanut jäsen- ja kassamaksua.

Mitä tehdään, kun työsuhde päättyy?
Täytetään jäsenmaksun purkuilmoitus, jolloin jäsentiedot päivittyvät liiton jäsenrekisteriin.

Markku Lihavainen
työehtosihteeri

Uutinen julkaistu: 15.05.2017