Jäsenuutinen

Kesätyöntekijä, liity jäseneksi! Kesätyöntekijä, liity jäseneksi!

Kun aloitat kesätöissä paperiteollisuudessa, liity Paperiliiton jäseneksi ja hyödy liiton palveluista ja jäseneduista.

Miten liityn ammattiosaston ja Paperiliiton jäseneksi?
Täytä luottamusmiehen tai ammattiosaston edustajan kanssa jäsenhakemus. Liityt samalla Paperityöväen työttömyyskassan jäseneksi. Jäsenyytesi on vahvistettu, kun hakemuksesi on hyväksytty liiton toimistossa.
Olen oppilasjäsen. Muuttuuko jäsenyys automaattisesti varsinaiseksi jäsenyydeksi?
Ei muutu. Työntekijän on aina työsuhteen alkaessa täytettävä jäsenhakemus ja tehtävä jäsenmaksun perintäsopimus tai maksettava jäsenmaksut itse.
Aloitin työt jokin aika sitten. Voinko maksaa taannehtivasti jäsenmaksua?
Jos olet ennestään Paperiliiton jäsen, voit maksaa jäsenmaksua enintään 6 kuukauden ajalta taannehtivasti, jos työsuhteesi on ollut voimassa ja olet saanut ansiotuloa ennen jäsenmaksun uudelleenperinnän alkua. Jos olet uusi jäsen, jäsenyys alkaa hakemuksen jättöpäivästä. Tarkista joka tapauksessa palkkalaskelmasta, että Paperiliiton jäsenmaksu on peritty.
Saanko liityttyäni heti liiton täydet jäsenedut ja palvelut?
Kyllä. Saat postitse jäsenkortin ja sen mukana tietoa liitosta ja jäseneduista. Lataamalla mobiilijäsenkortin voit osoittaa jäsenyytesi heti, kun jäsenyys on voimassa. Jäsenkortin latauslinkin voit tilata itse eAsioinnista. Kaikki jäsenedut näet nettisivujen yläosan kohdasta Jäsenasiat. Ammattiosastollasi voi olla omia jäsenetuja, joten tarkista myös ne. Monet osastot pitävät kesätyöntekijöille oman infotilaisuuden.
Miksi kesätyöntekijän kannattaa liittyä Paperiliittoon?
Paperiliitto valvoo ammattiosastojen kanssa työntekijöiden oikeuksia ja velvollisuuksia työpaikoilla. Liitto ja ammattiosasto auttavat jäseniään, jos heille tulee ongelmia työsuhteeseen liittyvissä asioissa.
Lyhytkin työsuhde kartuttaa ansiosidonnaisen päivärahan työssäoloehtoa. Jos jatkat työsuhteen jälkeen opiskelua, ei opiskeluaika kuluta päivärahan kertymisen tarkastelujaksoa. Työssäoloehdon voi kerryttää useammasta lyhyestä työjaksosta, kunhan olet maksanut jäsen- ja työttömyyskassamaksut.
Mitä teen, kun työsuhde päättyy?
Ilmoita työsuhteen päättymisestä Paperiliiton jäsenrekisteriin. Ilmoituksen voi tehdä liiton eAsioinnissa, sähköpostitse jasenrekisteri@paperiliitto.fi tai soittamalla jäsenrekisteriin ma-pe klo 9-14, puh. 0102897700/jäsenrekisteri.

Uutinen julkaistu: 25.03.2019