Korvaukset

Sairauskassa noudattaa Sairausvakuutuslakia SVL:n mukaisten korvausten maksussa. Tämän ns. kelakorvauksen maksamisen ehto on, että kustannukset johtuvat sairauden hoidosta tai sairausepäilyn tutkimisesta ja perustuvat välttämättömään tarpeeseen.

Kaikki kassan lisäetuudet nojaavat em. samoihin kriteereihin ts. edellytys lisäetuuskustannusten korvaamiselle on, että yleinen sairausvakuutus korvaa osan kustannuksista tai korvaisi, jos sairausvakuutuksen omavastuu ylittyisi ko. tapauksessa.

Tarkemmat tiedot mitä kassan korvauksiin kuuluu ja miten niistä maksetaan, löytyy Vakuutuskassa Aallon esitteestä (linkki), jota saa kassan toimistosta, Fluting-tehtaan ohjeistuskansioista, Heinolan Packaging-tehtaan ruokalan aulasta sekä Lahden Packaging tehtaalta kassan toimiston edestä.”. Se on jaettu jokaiselle kassan jäsenelle.

Kaikkien Heinolan apteekkien ja Lahden Yliopiston apteekin kanssa, Holman Prisman Apteekin, Hollolan, Asikkalan, Nastolan, Pertunmaan, Hartolan ja Launeen Apteekin kanssa sovittu suoralaskutuksesta. Sairauskassan jäsen maksaa ao. laitokselle omavastuuosan 20 % lääkkeen hinnasta. Loppuosan apteekki laskuttaa suoraan sairauskassalta.